U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Preparatory Actions on Communications Networks, Content and Technology: Open Knowledge Technologies: Mapping and Validating Knowledge (PAOKT-2017-AG)

Deadline

Doelstellingen

Het algemene doel van deze voorbereidende actie is het ontwikkelen en demonstreren van een Europese leer- en beoordelingstechnologie. De voorgestelde oplossing dient de ontwikkeling van niet-cognitieve vaardigheden te integreren en te verbeteren door ze te testen op effectiviteit in verschillende leer- en opleidingscontexten. De voorbereidende actie zal bestaan ​​uit de ontwikkeling en implementatie van een technologisch platform dat online diensten integreert, waarbij de volgende modules en diensten worden opgenomen:

  1. Het in kaart brengen van niet-cognitieve vaardigheden;
  2. Aangepaste leerplannen om de niet-cognitieve vaardigheden van de leerlingen te verbeteren via educatieve diensten en/of oplossingen (inclusief specifieke open educatieve middelen);
  3. Mechanismen voor meting/beoordeling/credentialisatie (bijvoorbeeld door certificaat en/of badge) en erkenning van het nieuwe leersysteem en vaardigheden.

 Deze diensten moeten vergezeld gaan van een doordacht en uitgebreid sociaal innovatieproces om burgers die het risico lopen op uitsluiting te activeren in Europa, in het bijzonder de werkloze jeugd. De verschillende diensten zullen moeten worden getest en aangetoond, ook door gebruikers. De actie zal naar verwachting een Europees learning technology system ontwikkelen om het leren van niet-cognitieve vaardigheden van de Europese burgers met het risico op uitsluiting, in het bijzonder de werkloze jeugd te ondersteunen, verbeteren en vergemakkelijken. 

Budget

Het totale budget dat bestemd is voor de medefinanciering van projecten wordt geraamd op 1 miljoen euro. De Commissie verwacht 1 voorstel te financieren.

Begunstigden

Alleen aanvragen van rechtspersonen die in de EU-lidstaten zijn gevestigd, komen in aanmerking. Aanvragen kunnen worden ingediend:- door een enkele rechtspersoon- door een consortium bestaande uit verschillende juridische entiteiten; of- door één aanvrager, al dan niet specifiek opgericht voor de actie, die bestaat uit verschillende rechtspersonen die voldoen aan de ontvankelijkheid, niet-uitsluiting en selectiecriteria in deze oproep tot het indienen van voorstellen, en samenvoegen van de voorgestelde actie, mits de aanvraag de genoemde entiteiten identificeert.

Info & contact

Meer informatie vindt u in het call document en op de participant portal.

Met vragen contacteer: CNECT-G3@EC.EUROPA.EU.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons