U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Towards a new social contract

24 januari 2019 12:30 – 14:30
Bruegel, Liefdadigheidsstraat 33, 1210 Brussel

Globalisering en snelle technologische veranderingen hebben kansen geschapen, maar ook de risico's en onzekerheid vergroot. Dit Bruegel evenement zal het recent gepubliceerde Wereldbank-rapport "Towards a New Social Contract: Taking on Distributional Tensions in Europe and Central Asia" presenteren, waaruit blijkt dat samenlevingen nu meer dan ooit behoefte hebben aan een welvaartsstaat. Onveiligheid en risico's worden niet gelijk verdeeld: verdeelspanningen tussen groepen (generaties, werknemers, regio's) nemen toe en ongelijkheid in kansen blijft hoog.

Het rapport laat zien dat de huidige belasting- en overdrachts- en marktreguleringssystemen - het bestaande sociale contract - niet erg effectief zijn in het omgaan met deze verdeelspanningen. Ontevredenheid met de status-quo en het gebrek aan vertrouwen in de richting van de huidige sociale en politieke regelingen hebben geresulteerd in stemmingspolarisatie en opkomst van populisme.

Hoe zou een hernieuwd sociaal contract eruit zien?

Het rapport belicht drie beleidsprincipes die, gezamenlijk beschouwd, een hernieuwd sociaal contract zouden moeten informeren: 1) universele verstrekking van sociale bijstand, sociale verzekeringen en basiskwaliteitsdiensten aanmoedigen; 2) gelijke bescherming van alle werknemers bevorderen, ongeacht hun type baan; en 3) de eerlijkheid van het belastingstelsel verbeteren door de progressiviteit te ondersteunen van een brede belastinggrondslag die een aanvulling vormt op de belasting op arbeid van werknemers met de belasting van kapitaal.

Registreer hier voor het evenement.

Towards a new social contract

Maak een account aan

Volg ons