U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees burgerpanel in Gent

21 maart 2019 09:00 – 12:00

Stad Gent nodigde op 12 februari haar burgers uit om ideeën op tafel te leggen rond wat Europa beter of anders kan doen rond de thema’s ‘sociaal Europa’ en ‘groen Europa’.

Gents Burgemeester De Clercq verwelkomde 90 deelnemers op dit eerste Europees Burgerpanel die via interactieve werksessies hun aanbevelingen, ideeën en dromen in groep bespraken.

Europees burgerpanel in Gent

3 favoriete ideeën

Tot slot selecteerden ze hun 3 favoriete ideeën voor een groener en socialer Europa:

  •  Een wettelijk kader voor duurzame aankopen: Europa schrijft richtlijnen uit met duurzaamheidscriteria, waar zowel de aanbestedende overheid (op alle niveaus, dus zowel lokaal, nationaal als Europees) als de bedrijven die de opdrachten binnenhalen zich aan moeten houden.
  •  Een ambitieus 'Europees Sociaal Grondrechtenplan': Naar analogie met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gaat Europa voor de opmaak van een Sociaal Grondrechtenplan. Dit plan garandeert de basislevenskwaliteit voor iedere Europeaan. Hierbij is er aandacht voor werk, maar ook voor recht op huisvesting, onderwijs en leren, gezondheidszorg, … De financiering en uitvoering van dit plan is te bekostigen via een herverdeling van middelen (bijvoorbeeld andere vormen van belastingen)
  •  Energiebeheerssystemen op alle niveaus: Europa maakt komaf met fossiele brandstoffen en gaat voor hernieuwbare energie. Binnen die context zorgt Europa (mee) voor de aanpassingen van het net, zodat decentrale productie, verbruik, verdeling en opslag van energie mogelijk wordt. Dergelijke beheerssystemen kunnen op wijkniveau, maar ook tussen bedrijven, in een stad, nationaal of op Europees niveau. De EU zorgt hierbij voor de stimulatie van innovatie en ontsluiting van goede praktijken en tekent het wetgevend kader uit. Via de kerosinetaks kan dit gefinancierd worden.

 

Burgers naar de top

Op 21 maart 2019 zal burgemeester De Clercq de aanpak en uitkomst van dit Europees Burgerpanel voorstellen aan Europese toppolitici en collega-burgemeesters op de tweede grote ‘Eurocities Conferentie van Burgemeesters over de toekomst van Europa’ in de Europese Commissie in Brussel.

Isabelle Moncarey zal burgemeester De Clercq vergezellen op deze top, zij is een Gentse burger die op de denk-avond van 12 februari werd geloot om mee vanuit Gent de boodschap uit te dragen over hoe belangrijk het is om je burgers nauw te betrekken bij en mee vorm te laten geven aan het beleid.

Wil je meer weten over alle andere boeiende Gentse internationale acties? Kijk hier en volg onze internationale Twitter-account: @ghentinternatio

Maak een account aan

Volg ons