U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > eu nieuws >

Werknemers verliezen recht op jaarlijkse betaling niet door het niet aan te vragen

07 november 2018 - door Hanne De Roo

EU-wetgeving sluit uit dat een werknemer automatisch het jaarlijkse betaalde verlof verliest waarop hij recht heeft en zijn recht op financiële compensatie voor niet opgenomen verlof omdat hij geen verlof heeft aangevraagd voordat de arbeidsrelatie werd beëindigd, besliste het Hof van Justitie in zaken C619/16 en C684/16.

Werknemers verliezen recht op jaarlijkse betaling niet door het niet aan te vragen

Aangezien de werknemer moet worden beschouwd als de zwakste speler in een arbeidsverhouding, is het Hof van mening dat een werknemer zijn verdiende rechten op betaald jaarlijks verlof niet automatisch kan verliezen omdat hij tijdens het dienstverband geen verlof heeft aangevraagd.

Deze rechten kunnen echter vervallen indien de werknemer de daadwerkelijke gelegenheid gekregen heeft van de werkgever, dankzij adequate informatie, om tijdig het verlof op te nemen. Het is aan de werkgever om een ​​dergelijke situatie te bewijzen.

De Europese rechter wees erop dat deze principes van toepassing zijn op zowel publieke als particuliere werkgevers. Aangezien het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon een fundamenteel recht is dat is vastgelegd in het Europees Handvest van Sociale Rechten houdt dit recht een overeenkomstige verplichting in voor een particuliere werkgever.

Lees de zaken C619/16 en C684/16 van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Maak een account aan

Volg ons