U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > eu nieuws >

Weinig tot geen vooruitgang voor work-life balance richtlijn

08 november 2018 - door Hanne De Roo

De Raad en het Europees Parlement hebben niet veel vooruitgang geboekt op de work-life balance richtlijn tijdens de 3e interinstitutionele vergadering op dinsdag 6 november 2018.


De twee hoofdonderwerpen aan de onderhandelingstafel waren het zorgverlof en de aanpassing van arbeidsomstandigheden voor ouders.

Weinig tot geen vooruitgang voor work-life balance richtlijn

Wat het zorgverlof betreft, konden onderhandelaars overstappen naar een duur van 5 dagen per jaar, maar zonder een niveau van vergoeding te specificeren. "Pour la petite histoire", het Europees Parlement had het voorstel van de Europese Commissie gehandhaafd voor wat de vijf dagen betreft maar stelde de vergoeding op 78% van het bruto salaris. De Raad had elke notie van minimumduur en vergoeding geschrapt.

Andere aanvullende vragen die op tafel lagen, waren de definities van verzorger en familielid, wat een 'ernstige' medische reden is of de overbruggingsclausule die werd ontwikkeld door de Raad.

Ook het debat betreffende de maximale leeftijd van het kind waarin ouders kunnen flexibiliteit in hun werk vragen ('flexibele werkafspraken') was een belangrijke discussie tijdens de vergadering. De discussie zou zich te hebben gericht op het gebruik van de term 'aanpasbaar' in plaats van 'flexibel'. De reden zou zijn dat de term 'flexibel' een negatieve connotatie zou hebben doordat het zou suggereren dat de inspanning aan de kant van de werknemers in plaats van aan de kant van de werkgevers zou zijn te leveren. Een ander openstaande kwestie blijft: moeten de antwoorden van werkgevers op verzoeken van werknemers schriftelijk zijn
of niet?

Volgende stappen

Het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad zal om een ​​nieuw onderhandelingsmandaat verzoeken van de lidstaten. De vierde interinstitutionele vergadering vindt plaats op 19 november. Vanwege het tijdschema van de Raad kan de vierde vergadering uitgesteld worden tot 20 of 21 november.

Het bureau van de rapporteur heeft bevestigd dat de vijfde trialoogvergadering op 6 december zal plaatsvinden.

Trialogen moeten uiterlijk begin 2019 zijn afgerond, zodat de resulterende compromistekst in het Europees Parlement kan worden goedgekeurd vóór de laatste plenaire vergadering die op 18 april 2019 begint.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Het Europees Parlement heeft amendementen op het commissievoorstel goedgekeurd. Trialogen kunnen nu van start gaan na de zomervakantie. 

Lees meer
Volg ons