U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Vaderschapsverlofregelingen in EU lidstaten

14 september 2018 - door Hanne De Roo

De Commissie heeft een beleidsnota gepubliceerd over het overzicht van de huidige vaderschaps- en ouderschapsverlofregelingen in de EU lidstaten.

Vaderschapsverlofregelingen in EU lidstaten

De beleidsmemo onderzocht de huidige voorzieningen van het vaderschaps- en ouderschapsverlof in de EU lidstaten tegen de voorgestelde wijzigingen in het kader van de Europese pijler van sociale rechten en het voorstel van de Commissie voor de richtlijn evenwicht werk-privé voor werkende ouders.

 

De memo bevestigde dat de betrokkenheid van vaders bij kinderopvang aanzienlijke voordelen heeft voor het kind, vaders, moeders en werkgevers. De opname van vaderschapsverlof en ouderschapsverlof door vaders in de EU blijft echter beperkt vanwege verschillende belemmeringen.

 

Wat het Commissievoorstel betreft, stelt de EMPL commissie van het Europees Parlement voor om het compensatieniveau te verhogen tot ten minste het equivalent van 75% van het brutoloon van de werknemer.

 

Het voorstel van de Commissie is gericht op de verdere uitvoering van het beginsel van gelijkheid tussen mannen en vrouwen met betrekking tot kansen op de arbeidsmarkt en behandeling op het werk. Het voorstel beoogt het evenwicht tussen werk en privéleven te verzoenen met als doel de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, lonen en pensioenen terug te dringen door een flexibeler systeem voor ouderschapsverlof in de EU in te voeren.

 

De interinstitutionele (trialoog) onderhandelingen zullen naar verwachting in september 2018 van start gaan.

Lees de beleidsmemo van de Europese Commissie.

Maak een account aan

DOSSIER

Evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Het Europees Parlement heeft amendementen op het commissievoorstel goedgekeurd. Trialogen kunnen nu van start gaan na de zomervakantie. 

Lees meer
Volg ons