U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Tussentijdse evaluatie H2020 gepubliceerd

06 juni 2017 - door Simon De Wachter

Op 29 mei 2017 publiceerde de Europese Commissie de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020. Conclusie: Horizon 2020 behaalt haar doelstellingen maar is ondergefinancierd.

Tussentijdse evaluatie H2020 gepubliceerd

Wat?

De afgelopen maanden is de Europese Commissie bezig geweest met de evaluatie van Horizon 2020, middels verschillende consultaties, externe analyses en studies. Bij het uitvoeren van de evaluatie heeft de Commissie gekeken naar vijf criteria: relevantie, efficiëntie, effectiviteit, samenhang en EU-toegevoegde waarde.

Het Staff Working Document (SWD) presenteert de resultaten van de evaluatie. De resultaten worden meegenomen in de voorbereiding op het volgende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9), dat na 2020 van start moet gaan.

Ook kan de evaluatie nog effect hebben op de Horizon 2020 werkprogramma’s 2018-2020, die naar verwachting in oktober 2017 worden gepresenteerd.

De roep om meer budget voor Horizon 2020 is belangrijk voor het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK), waarvan het voorstel in het najaar van 2018 wordt verwacht.

3 kernboodschappen

Populair maar ondergefinancierd

​Horizon 2020 is het meest simpele, aantrekkelijke en goed beheerde publiekgefinancierde kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Met 1 euro aan investeringen, krijg je 8,5 euro terug op de markt.

Horizon 2020 draagt bij tot groei en banencreatie, het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen, en het verbeteren van mensen hun leven. Het heeft een duidelijke Europese toegevoegde waarde op bestaande nationale en regionale programma’s.

Maar door de grote interesse en de hoge deelname aan Horizon 2020-projecten, zou Horizon 2020 4 keer meer budget nodig hebben om alle 'excellente' projectvoorstellen te financieren. Het slaagpercentage kan nu slechts 11,5% bedragen door te weinig financiering.

Kenniscreatie doelstellingen en martkcreërende innovatie

Horizon 2020 is goed op weg voor het behalven van de doelstellingen voor wat kenniscreatie betreft. Maar bij incrementeel onderzoek is het aantonen van de impact op de economie niet vanzelfsprekend.

Marktcreërende innovatie en scale-ups moet gestimuleerd worden. Ook de deelname van derde landen moet geboost worden. Aangezien deze is afgenomen in vergelijking met het vorige kaderprogramma.

Dichter bij de burger

Onderzoek en innovatie is de sleutel naar de toekomst. Horizon 2020 is flexibel en dus erg relevant voor de veranderende natuur van beleidsprioriteiten. Maar blijft dit wel relevant voor de maatschappij?

Er moet meer aan gedaan worden om onderzoek en innovatie dichter bij de burger te brengen. Duidelijke impact van onderzoek en innovatie is nodig. Dit gaat hand in hand met een betere communicatiestrategie en het betrekken van burgers door middel van co-creatie en co-design.

Meer informatie

Commission Staff Working Document - In-depth interim evaluation of Horizon 2020: Dit document bevat een diepgaande analyse van alle bewijzen die zijn verzameld voor de tussentijdse evaluatie van elk van de vijf evaluatiecriteria.

Commission Staff Working Document - Interim evaluation of Horizon 2020: Dit document is een samenvatting van de belangrijke resultaten van de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020.

Commission Staff Working Document - Executive summary of the interim evaluation of Horizon 2020: Dit is een korte samenvatting van de belangrijke resultaten van de evaluatie.

In Annex I wordt ingegaan op de individuele beoordelingen van de Public-private-partnerships, Public-public-partnerships, het EIT en de Fast-track to Innovation Pilot (FTI Pilot).

Annex II bevat informatie over de thematische beoordelingen van ieder Horizon 2020-programmadeel, zoals de European Research Council (ERC), Future and Emerging Technologies (FET) en de Marie Skłodowska-Curie-Acties (MSCA).

Lees het nieuwsbericht van de Europese Commissie over de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020.

Hier vind je het overzicht van alle documenten van de Europese Commissie over de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020

Volgende stappen

Op 3 juli zal het rapport van de groep op hoog niveau over het vergroten van de impact van onderzoek en innovatie programma’suitgebracht worden. Ook zal er die dag een stakeholder conferentie plaatsvinden in Brussel.

In oktober zal de Commissie een mededeling uitbrengen over de resultaten van de interim evaluatie van Horizon 2020, waarin dieper ingegaan wordt op de mogelijke effecten van de resultaten.

In oktober worden ook de Horizon 2020 werkprogramma’s 2018-2020 gepresenteerd.

De opvolger van Horizon 2020, het 9de kaderprogramma, moet in 2021 van start gaan. Het voorstel hiervoor wordt verwacht najaar 2018.

Maak een account aan

DOSSIER

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer
Volg ons