U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Trialogen voor coördinatie van socialezekerheidssystemen

17 januari 2019 - door Hanne De Roo

De interinstitutionele onderhandelingen, ook wel trialogen genoemd, over de herziening van de verordening coördinatie van socialezekerheidsstelsels zijn begonnen.

Tijdens de eerste interinstitutionele bijeenkomst over de verordening coördinatie van sociale zekerheidssystemen hebben het Europees Parlement en de Raad de samenvoeging en export van sociale voordelen besproken. Om de sociale voordelen samen te voegen wil de Raad een drempelwaarde van een maand, terwijl het Parlement het vanaf de eerste dag wil toelaten. Voor wat export betreft, willen de lidstaten 3 maanden, terwijl het Parlement 6 maanden wil.

Trialogen voor coördinatie van socialezekerheidssystemen

Tijdens de trialogen zal er geen tekort zijn aan onderwerpen die moeten worden besproken.

Naast de samenvoeging en de export van sociale voordelen, zullen de onderhandelingen ook gevoelig zijn voor de
kwestie van grensarbeiders. De Raad heeft drie maanden vastgesteld als de periode waarna de verantwoordelijkheid voor het betalen van sociale uitkeringen verschuift naar de lidstaat waar het grensarbeider zijn bijdragen betaalt. Het Europees Parlement laat het aan de werkzoekende om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor het betalen van de bijdragen en het toezicht houden op zijn zoektocht naar werk. Dit voorstel wordt niet gesmaakt door de Raad.

Een ander moeilijk punt voor de onderhandelaars wordt het voorstel van het Europees Parlement voor een waarborgsom mechanisme in geval van vertraging door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van aansluiting bij het doorsturen van de noodzakelijke documenten aan de autoriteiten van de ontvangende lidstaat van een uitgezonden werknemer. Net als de maximale periode van detachering die werd vastgesteld op 24 maanden aan de Raadzijde tegen
18 maanden aan de zijde van het Parlement.

Op de volgende interinstitutionele vergadering op 31 januari zal de zeer netelige kwestie van grensarbeiders besproken worden.

De voorlopige data van de volgende interinstitutionele vergaderingen zijn 31 januari, 13 februari, 21 februari en
26 februari.

Maak een account aan

Volg ons