U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > eu nieuws >

Raadsakkoord voor Europese Arbeidsautoriteit

06 december 2018 - door Hanne De Roo

De Raad heeft zijn standpunt (algemene aanpak) over de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) goedgekeurd. Het doel van dit nieuwe orgaan is de lidstaten te ondersteunen bij de uitvoering van EU-wetgeving op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en coördinatie van de sociale zekerheid, waaronder het vrije verkeer van werknemers, terbeschikkingstelling van werknemers en zeer mobiele diensten. De Raad stelt voor de titel ''European Labour Agency'' te gebruiken in plaats van ''European Labour Authority''.

Raadsakkoord voor Europese Arbeidsautoriteit

De taken van de European Labour Agency, zoals uiteengezet in het standpunt van de Raad, zullen beperkt zijn tot het ondersteunen van de lidstaten bij de uitvoering van bestaande relevante handelingen van de Unie. De lidstaten zullen op vrijwillige basis deelnemen aan de meeste European Labour Agency-activiteiten. Deze activiteiten omvatten:

  • het vergemakkelijken van de toegang tot informatie over rechten en plichten in gevallen van grensoverschrijdende mobiliteit voor werknemers, werkgevers en nationale administraties;
  • ondersteuning van de coördinatie tussen de lidstaten bij de grensoverschrijdende handhaving van de relevante Uniewetgeving, inclusief het faciliteren van gecoördineerde en gezamenlijke inspecties;
  • bemiddelen tussen de autoriteiten van de lidstaten om grensoverschrijdende geschillen op te lossen;
  • het faciliteren van samenwerking tussen relevante Unie en nationale belanghebbenden om oplossingen te vinden in het geval van verstoringen van de arbeidsmarkt;
  • ondersteuning van de samenwerking tussen de lidstaten bij de bestrijding van zwartwerk.

Het European Labour Agency zal de technische en operationele taken van verschillende bestaande EU-organen samenbrengen (EURES European Coordination Office, Technical Committee on Free Movement of Workers, Committee of Experts on Posting of Workers en het European Platform on Tackling Undeclared Work). Deze instanties zullen blijven bestaan ​​na de inwerkingtreding van de verordening totdat het European Labour Agency volledig operationeel is. Het doel is om een ​​permanente structuur in te stellen en betere en efficiëntere resultaten te bereiken op basis van een versterkte samenwerking.

De vestigingsplaats van het European Labour Agency zal in onderlinge overeenstemming tussen de vertegenwoordigers van de lidstaten worden vastgesteld.

Het door de Raad bereikte akkoord zal als basis dienen voor onderhandelingen met het Europees Parlement.

Lees het persbericht van de Raad.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons