U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad bereikt akkoord over algemene oriëntatie in transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden

27 augustus 2018 - door Stagiair

In de EPSCO-Raad van 21 juni bereikte de Raad een akkoord over de algemene oriëntatie in het dossier van transparantie en voorspelbare arbeidsomstandigheden.

Raad bereikt akkoord over algemene oriëntatie in transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden

Op basis van dit mandaat zal het voorzitterschap van de Raad de onderhandelingen met het Europees Parlement voeren, van zodra ook daar een akkoord over een standpunt is bereikt.

Het ontwerpvoorstel wil het hoofd bieden aan uitdagingen die de veranderde en meer flexibele arbeidsmarkt met zich mee heeft gebracht. Er worden nieuwe regels voorgesteld inzake het tijdig op de hoogte brengen van werknemers over essentiële aspecten van hun job, in geschreven vorm. De timing daarvan werd teruggebracht naar één week na de eerste werkdag voor initiële basisinformatie en tot één maand na de eerste werkdag voor alle overige informatie.

Een nieuwigheid is ook dat ook in het geval van een onvoorspelbaar werkrooster, de werkgever een richtschema moet kunnen geven over de geschatte periode waarin de werknemer zal moeten werken.

Er werden ook een aantal rechten gedefinieerd waaronder het recht om:

  • de proefperiode te limiteren tot zes maanden

  • een andere job bij een andere werknemer op de nemen naast de huidige job

  • op redelijke termijn te weten wanneer er moet gewerkt worden

  • te vragen voor een meer zekere job en een geschreven antwoord te krijgen van de werkgever

  • de nodige training te krijgen, gratis.

De EPSCO-Raad van 21 juni had een volle agenda. Lees hier wat er nog besproken werd!

Lees het Commissievoorstel over de richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden hier.

Maak een account aan

Volg ons