U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Productieve dag in het Europees Parlement: work-life balance en Europese Arbeidsautoriteit krijgen groen licht

27 februari 2019 - door Maarten Libeer

 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken stemde gisteren over het dossier rond de work-life balance en de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit. Met respectievelijk 31 en 30 stemmen voor werden deze twee initiatieven overtuigend goedgekeurd. Zo worden twee belangrijke initiatieven in het kader van de Europese pijler voor sociale rechten nog goedgekeurd net voor het einde van de legislatuur. Hieronder worden ze alle twee nog eens kort toegelicht.

Productieve dag in het Europees Parlement: work-life balance en Europese Arbeidsautoriteit krijgen groen licht

Work-life Balance

Er werd in januari beslist dat ouderschapsverlof zal gelden voor twee maanden. Het zal niet overdraagbaar zijn en moet betaald zijn op een adequaat niveau. Vaderschapsverlof kan gevraagd worden tot tien dagen met een vergoeding die gelijkaardig is aan die van bestaande ziekte-uitkeringen. Voor mantelzorgers zullen er vijf dagen worden uitgetrokken, maar daar worden de vergoedingen volledig bepaald door de lidstaten.

De onderhandelingen waren bij moment bikkelhard (en werd zelf tot twee maal toe gestopt) doordat de standpunten van de twee medewetgevers erg ver uit elkaar lagen. Toch toonde de rapporteur zich voorzichtig positief. Hoewel de ambitieuze doelstelling van het Parlement op een veto botste van de lidstaten, blijft het een substantiële verandering en verbetering die verankerd is in EU-recht.

Europese Arbeidsautoriteit:

De hoofddoelstelling is het verzekeren van eerlijke arbeidsmobiliteit doorheen de hele Europese Unie en het assisteren van de lidstaten en de Commissie in de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels. Specifieker zal het

  1. Toegang faciliteren tot informatie over de rechten en plichten over arbeidsmobiliteit alsook de  diensten die beschikbaar zijn
  2. Samenwerking verbeteren tussen de lidstaten over relevant EU-recht, waarbij ook gezamenlijke inspecties onder vallen. Deze inspecties kunnen aangebracht worden door oa. sociale partners of op initiatief van de arbeidsautoriteit zelf
  3. Het bemiddelen van een oplossing in geval van grensoverschrijdende disputen
  4. Samenwerking over het aanpakken van (grensoverschrijdend) zwart werk

Puur inhoudelijk is alles nu rond maar de locatie van de Europese Arbeidsautoriteit moet wel nog worden vastgelegd. De procedure kan nu worden opgestart.

Volgende stappen

Het dossier rond Work-Life balance wordt behandeld in de plenaire zitting van april.

De Europese Arbeidsautoriteit staat op de agenda van COREPER op 6 maart waarna de lidstaten het zullen bespreken op 15 maart tijdens de EPSCO-vergadering. Na de definitieve stemming tijdens de plenaire in april is het wetgevend proces afgerond.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Het Europees Parlement heeft amendementen op het commissievoorstel goedgekeurd. Trialogen kunnen nu van start gaan na de zomervakantie. 

Lees meer
Volg ons