U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Prioriteiten onder Finse voorzitterschap Raad

04 september 2019 - door Melanie De Caluwé

Finland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op van 1 juli tot en met 31 december 2019. Het land volgt hiermee Roemenië op. Finland heeft al ervaring als Raadsvoorzitter. Het vorige Finse voorzitterschap dateert uit 2006. De prioriteiten staan nu in het teken van "Een duurzaam Europa - een duurzame toekomst". Het programma van het voorzitterschap heeft 4 hoofdprioriteiten:

 1. Versterking van gemeenschappelijke waarden en de rechtsstaat
 2. Vergroting van competitiviteit en sociale inclusie
 3. Versterking van de positie van de EU als wereldleider op het gebied van klimaatactie
 4. Volledige bescherming van de burgers
Prioriteiten onder Finse voorzitterschap Raad

De Finse prioriteiten sluiten aan bij de gemeenschappelijke doelstellingen van de zogenaamde trojka. Een trojka bestaat uit de drie achtereenvolgende EU-voorzitterschappen, zoals nu Roemenië, Finland en Kroatië. 

1. Gemeenschappelijke waarden en de rechtsstaat

Op de eerste plaats moeten de gemeenschappelijke waarden en de rechtsstaat sterker gemaakt worden. Het doel? Het vertrouwen van de burger in de EU te vergroten

Meer specifiek wil Finland: 

 • betere en efficiëntere manieren vinden om ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke waarden van de EU in de lidstaten worden gerespecteerd. En, om problemen te voorkomen.
 • meer dialoog rond de rechtsstaat in de Raad.
 • de onderhandelingen voortzetten om de ontvangst van EU-middelen te linken aan het respect voor de rechtsstaat;
 • corruptie bestrijden. Dat ondermijnt immers de gemeenschappelijke grondslag van Europese waarden en regels, het vertrouwen van het publiek in de autoriteiten en een goed financieel beheer. 

2. Competitiviteit en sociale inclusie

Hoewel de Europese economie nog steeds groeit, neemt het tempo af. Spanningen in de wereldhandel, de revolutie in technologie en de vergrijzing van de bevolking vormen allemaal uitdagingen voor een sterke economische groei, werkgelegenheid, welzijn en welvaart. Het Finse voorzitterschap streeft naar een concurrerende en sociaal inclusieve Unie. De belangrijkste vereisten voor groei, welzijn en welvaart zijn:

 • een uitgebreide interne markt
 • welzijn en vaardigheden
 • een ambitieus, open en op regels gebaseerd handelsbeleid
 • een inclusieve economische unie. Meer weten? 

3. EU als klimaatleider 

Klimaatverandering is een groot wereldwijd probleem dat de levensomstandigheden van mensen en alle andere levende organismen bedreigt en ernstig verlies van biodiversiteit veroorzaakt. Klimaatverandering heeft ook invloed op de economie en veiligheid. Hierdoor benadrukt Finland het belang van een versterking van de positie van de EU als wereldleider op het gebied van klimaatactie

In dit kader wil het Finse voorzitterschap: 

 • doorgaan met het definiëren van de belangrijkste elementen voor de langetermijnklimaatstrategie van de EU voor 2050 in de Europese Raad uiterlijk eind 2019.
 • de implementatie van de energie-unie aanmoedigen en emissiereducties bevorderen. Lees meer.
 • de uitvoering van de bijgewerkte bio-economische strategie van de Commissie bevorderen.
 • methoden op basis van een circulaire economie uitbreiden naar nieuwe sectoren.
 • ondersteuning van een gemeenschappelijk landbouwbeleid dat beter op klimaatverandering kan reageren.
 • acties ondernemen om het VN-Verdrag over biologische diversiteit uit te voeren.
 • duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en dierenwelzijn bevorderen.
 • ervoor zorgen dat de programma's van het meerjarig financieel kader (2021-2027) bijdragen tot de verwezenlijking van klimaatdoelstellingen.

4. Veiligheid van burgers

De veiligheid van Europa wordt beïnvloed door factoren zoals geweld en conflicten die plaatsvinden in de aangrenzende regio's. Ze zijn het gevolg van schendingen van het internationale recht en de mensenrechten. En ook de impact van de klimaatverandering speelt een rol. De EU-lidstaten moeten zich voorbereiden op de potentiële dreigingen van morgen

Het Finse voorzitterschap wil: 

 • de EU als een sterke, verenigde en effectieve mondiale speler behouden.
 • Europa beschermen en veiligheid bieden door samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie.
 • hybride bedreigingen voorkomen en tegengaan.

Finland is het eerste voorzitterschap dat de nieuwe prioriteiten van de strategische agenda 2019-2024 in de werkzaamheden van de Raad zal opnemen.

Meer info

Lees hier het volledige programma van het Finse voorzitterschap 

Website Finse voorzitterschap

Voorlopige vergaderkalender Finse voorzitterschap

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons