U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Politiek akkoord voor toegankelijkheidsrichtlijn

09 november 2018 - door Hanne De Roo

Drie jaar na de presentatie van de ontwerp-richtlijn door de Europese Commissie hebben vertegenwoordigers van het Europees Parlement en het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de EU een tussentijds interinstitutioneel akkoord bereikt over de richtlijn inzake toegankelijkheid van producten en diensten.

"The European Accessibility Act establishes the world's largest market for accessible products and services. This will have a positive impact on the lives of more than 80 million Europeans with disabilities", zei Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid en sociale zaken.

Politiek akkoord voor toegankelijkheidsrichtlijn

Eén van de laatste punten die moeten worden besproken, toegang tot het Europese noodnummer 112, werd opgenomen in de scope van de richtlijn. Overheidsopdrachten vallen ook onder de toekomstige regels, maar enkel de onder de richtlijn vallende producten en diensten vallen hieronder.

Toegankelijkheid tot de gebouwde omgeving waar diensten worden aangeboden, is opgenomen in de toepassingsgebied van de richtlijn. De aanpassing van de gebouwde omgeving blijft echter bestaan op vrijwillige basis.

Wat de vrijstelling van micro-ondernemingen betreft, zou dit gedeeltelijk zijn en alleen betrekking hebben op micro-ondernemingen die diensten verlenen.

Stedelijk vervoer is opgenomen in het toepassingsgebied van de richtlijn, maar met "lichtere" modaliteiten, aangezien het alleen om websites en terminals gaat. Anderzijds is geen intermodaal vervoer toegevoegd (tot teleurstelling van het European Disability Forum). De reden is dat er geen absoluut duidelijke en stabiele definitie is van wat intermodaliteit is. In de praktijk betekent dit dat een gehandicapte reiziger op een reis die een vlucht en een treinreis omvat, gemakkelijk toegang zal hebben voor lucht en spoor, maar niet noodzakelijk voor de tussenliggende reis.

Er zij op gewezen dat de richtlijn ook betrekking heeft op ouderen.

De omzettingsperiode is verlengd tot drie jaar, terwijl de algemene implementatie van het bepalingen zijn vastgesteld op zes jaar. De voorlopige overeenkomst moet nog door het Europees Parlement en de lidstaten worden goedgekeurd.

Meer lezen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons