U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Ouderschapsverlof telt niet mee voor betaald jaarlijks verlof

11 oktober 2018 - door Hanne De Roo

De periode van ouderschapsverlof waarvan de werknemer heeft geprofiteerd, kan niet als een periode van daadwerkelijk werk worden beschouwd voor de bepaling van het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon. Dit heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld in een arrest op donderdag 4 oktober 2018 (zaak C-12/17).

Ouderschapsverlof telt niet mee voor betaald jaarlijks verlof

Mevrouw Dicu kreeg van 1 oktober 2014 tot 3 februari 2015 zwangerschapsverlof in Roemenië en daarna ouderschapsverlof van 4 februari 2015 tot 16 september 2015, gevolgd door 30 dagen betaald verlof per jaar. Ze vroeg haar werkgever haar 5 extra dagen betaald verlof per jaar toe te kennen voor 2015, aangezien de Roemeense wetgeving voorziet in 35 betaalde dagen jaarlijks verlof.


Het Hof weigerde op grond van het feit dat volgens de Roemeense wetgeving de duur van de jaarlijkse vakantie met behoud van loon evenredig is met de daadwerkelijke werktijd die in het lopende jaar is voltooid. De duur van het ouderschapsverlof kan niet worden beschouwd als een periode van werkelijke arbeidstijd om het recht op jaarlijks betaald verlof vast te stellen.


In zijn arrest oordeelde het Hof tegen Dicu en ging het in tegen de mening van de advocaat-generaal die van oordeel was dat de lidstaten vrij zijn om de periode van ouderschapsverlof als werkelijke arbeidstijd te classificeren.

Het Europese Hof herinnert eraan dat Richtlijn (2003/88) betreffende bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, bepaalt dat elke werknemer recht heeft op ten minste vier weken betaald jaarlijks verlof om uit te rusten tijdens de referentieperiode. In bepaalde situaties is de werknemer niet in staat zijn taken uit te voeren, met name in geval van afwezigheid wegens gerechtvaardigd ziekte- of zwangerschapsverlof, maar dit onvermogen heeft geen invloed op de bepaling van zijn recht op jaarlijkse betaald verlof. Door ouderschapsverlof op te nemen, is de rechtbank van oordeel dat mevrouw Dicu zich niet in een dergelijke situatie bevond, aangezien zijn niet werd onderworpen aan onvoorspelbaarheid of aan de fysieke of psychologische beperkingen veroorzaakt door een ziekte.

Het Hof maakt een duidelijk onderscheid tussen ouderschapsverlof van zwangerschapsverlof, waarbij de laatste gericht is op het beschermen van de biologische toestand van vrouwen tijdens en na de zwangerschap en de speciale relatie tussen moeder en kind na de bevalling.

Lees hier het arrest van het Hof.

 

Maak een account aan

DOSSIER

Evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Het Europees Parlement heeft amendementen op het commissievoorstel goedgekeurd. Trialogen kunnen nu van start gaan na de zomervakantie. 

Lees meer
Volg ons