U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nog 30 miljard euro over voor Horizon 2020

23 oktober 2017 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft aangekondigd hoe het 30 miljard euro van het EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, in 2018-2020 zal uitgeven, waaronder 2,7 miljard euro om een Europese Innovatieraad te starten.

Horizon 2020, het EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie van 77 miljard euro, ondersteunt wetenschappelijke uitmuntendheid in Europa en heeft bijgedragen aan hoogwaardige wetenschappelijke doorbraken zoals de ontdekking van exoplaneten en zwaartekrachtgolven.

In de komende 3 jaar zal de Commissie een grotere impact hebben op haar onderzoeksfinanciering door zich te concentreren op minder maar kritieke onderwerpen zoals migratie, veiligheid, klimaat, schone energie en digitale economie. Horizon 2020 zal ook meer gericht zijn op het stimuleren van baanbrekende en marktgerichte innovatie.

Nog 30 miljard euro over voor Horizon 2020

Europese Innovatieraad

De Commissie lanceert de eerste fase van de Europese Innovatieraad (EIC). Tussen 2018 en 2020 zal de Commissie 2,7 miljard euro mobiliseren vanuit Horizon 2020 om risicovolle maar veelbelovende innovatie te ondersteunen om de markten van de toekomst te creëren. Bovendien zal Horizon 2020 beter gebruik maken van haar "crack the challenge" -prijzen om doorbraaktechnologie-oplossingen te leveren voor dringende problemen waarmee de burgers worden geconfronteerd.

Lees: European Innovation Council pilot to fund 1,000 new projects.

Focus op politieke prioriteiten

Het 2018-2020 werkprogramma zal zijn inspanningen richten op minder onderwerpen met grotere budgetten, die direct de politieke prioriteiten van de Commissie ondersteunen:

  • Een koolstofarme klimaatbestendige toekomst: € 3,3 miljard
  • Kringloopeconomie: € 1 miljard
  • Digitalisering en transformatie van de Europese industrie en diensten: € 1,7 miljard
  • Veiligheidsunie: € 1 miljard
  • Migratie: € 200 miljoen

€ 2,2 miljard is bestemd voor schone energieprojecten op vier onderling verbonden gebieden: duurzame energie-efficiënte gebouwen, elektromobiliteit en opslagoplossingen, inclusief € 200 miljoen ter ondersteuning van de ontwikkeling en productie in Europa van de volgende generatie elektrische batterijen.

Nieuwsgierigheidgedreven onderzoek

Het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Onderzoeksraad voor 2018 zal ondersteuning bieden voor uitstekende onderzoekers met bijna € 1,86 miljard. Marie Skłodowska-Curie Acties, die beurzen financieren voor onderzoekers in alle fasen van hun carrière, krijgen een stijging van € 2,9 miljard over drie jaar.

Verbetering van de internationale samenwerking

Meer dan € 1 miljard zal geïnvesteerd worden in 30 vlaggenschipinitiatieven op gebieden van wederzijds voordeel.

Spreading excellence

Tussen 2018 en 2020 wordt € 460 miljoen onder Horizon 2020 specifiek toegewezen aan de ondersteuning van lidstaten en geassocieerde landen die nog niet volledig deelnemen aan het programma.

Het doel is om uit de onbenutte zakken van uitmuntendheid in Europa en daarbuiten te benutten. Daarnaast blijft het programma ook nauwere synergieën bevorderen met de Europese Structuur- en Investeringssfondsen.

Verdere vereenvoudiging van de regels voor deelname

Een andere nieuwigheid is de invoering van de lump-sum pilot, een nieuwe, eenvoudiger aanpak om financiële steun aan de deelnemers te bieden. Het zal de focus van ex-ante controles van financiële controles verschuiven naar de wetenschappelijke-technische inhoud van de projecten.

Open Science

Het programma markeert een verandering in het bevorderen van Open Science door het publiceren van onderzoeksresultaten in wetenschappelijke publicaties naar het vroeger in het onderzoeksproces delen van kennis.

€ 2 miljard zal worden gebruikt om Open Science te ondersteunen, en € 600 miljoen wordt gewijd aan de European Open Science CloudEuropean Data Infrastructure en High Performance Computing.

Meer informatie

Maak een account aan

DOSSIER

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer
Volg ons