U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuwe blootstellingsgrenzen voor 8 bijkomende kankerverwekkende en mutagene stoffen

25 oktober 2018 - door Hanne De Roo

Het Comité van permanente vertegenwoordigers van de Raad van de EU heeft zijn goedkeuring gegeven aan de voorlopige overeenkomst die op 11 oktober met het Europees Parlement werd bereikt over de richtlijn betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene stoffen op het werk.

Werkgerelateerde kanker is een van de grootste gezondheidsproblemen op de werkplek en de voornaamste oorzaak van werkgerelateerde sterfgevallen in de EU. De nieuwe richtlijn zal de bescherming van ten minste 4 miljoen werknemers verbeteren.

Nieuwe blootstellingsgrenzen voor 8 bijkomende kankerverwekkende en mutagene stoffen

De richtlijn voert blootstellingsgrenzen in voor 8 bijkomende kankerverwekkende of mutagene stoffen. Deze zijn:

  • uitstoot van dieselmotoren,
  • minerale oliën die eerder zijn gebruikt in verbrandingsmotoren,
  • trichloorethyleen,
  • 4,4'-methyleendianiline (MDA),
  • epichloorhydrine,
  • ethyleendibromide,
  • ethyleendichloride en
  • polycyclische aromatische koolwaterstoffen, met name die met benzo[a]pyreen.

De omzettingstermijn is 2 jaar. Een eerste herziening van de richtlijn, die blootstellingsgrenzen stelde aan 11 bijkomende kankerverwekkende stoffen, werd in 2017 uitgevoerd.

Lees het persbericht van de Europese Commissie voor meer informatie.

Maak een account aan

Volg ons