U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Moeilijke stemming voor coördinatie van sociale zekerheidssystemen in zicht

20 november 2018 - door Hanne De Roo

Europarlementsleden van de commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) stemmen over de netelige kwestie van het voorstel voor een verordening tot herziening van de coördinatie van sociale zekerheidssystemen.

Het dossier is erg complex en meerderheden onder de Europarlementsleden variëren per bepaling van het voorstel. Het wetgevingsdossier lijdt ook door de nabijheid van de Europese verkiezingen, een deadline die sommige Europarlementsleden dwingt om polemische standpunten in te nemen.

Moeilijke stemming voor coördinatie van sociale zekerheidssystemen in zicht

Ongeacht de uitkomst van de stemming stelt de rapporteur Guillaume Balas (S&D, Frankrijk) een rode lijn: de wetgeving die van toepassing is op de zogenaamde "verzonden" werknemers, waaronder gedetacheerde werknemers. De rapporteur wil dat de wetgeving van het eerste gastland op iedere werknemer wordt toegepast die op een missie gezonden wordt van maximaal 18 maanden (duur gelijk aan die van de detacheringsrichtlijn), nadat hij heeft bewezen dat hij is aangesloten bij een socialezekerheidsstelsel ten minste drie maanden vóór het begin van een missie. Er wordt wel een vrijstelling voor zakenreizen voorgesteld.

De EVP schaduwrapporteur Sven Schulze (EVP, Duitsland) stelde een aansluiting van 1 maand voor, die zou moeten blijken uit een A1-certificaat dat bij de start van de missie moet genotificeerd worden. Bovendien stelt Schulze voor dat elke taak als een "verzonden" werknemer van minder dan 5 dagen niet moet worden gedekt.

Balas gaat niet akkoord met dit amendement. Hij beschrijft het als ongeschikt en hij ziet het als de invoering van een "algemene laksheid" die "algemene fraude" mogelijk maakt. Betreffende de herkwalificatie van het A1-certificaat (wat de aansluiting van een uitgezonden werknemer op de sociale zekerheid mogelijk maakt) zou worden besproken, had Balas graag gezien dat een lidstaat een certificaat opnieuw kon kwalificeren wanneer het de details van een certificaat van het uitzendende land niet op tijd verkrijgt.

Maar het voorstel is onaanvaardbaar voor de EVP, ALDE en ECR en Groenen/VEA groepen. Laatstgenoemden zijn van mening dat een dergelijke bepaling zou neerkomen op het straffen van de werknemer voor een gebrek aan reactievermogen van de nationale autoriteiten.

Balas wil grensarbeiders de vrijheid van keuze laten ​​om te beslissen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de werkloosheidsuitkeringen en de werkgelegenheid ondersteunende diensten.

Meer lezen over de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels.

Volg het dossier hier op de voet.

 

Maak een account aan

Volg ons