U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > eu nieuws >

Meer ESF+ middelen voor jeugdwerkgelegenheid en sociale inclusie na 2020

04 december 2018 - door Hanne De Roo

De commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement (EMPL) heeft haar onderhandelingspositie goedgekeurd over de toewijzing van de €106,8 miljard gevraagd door de Europese Parlement voor het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) voor de periode 2021-2027.

Meer ESF+ middelen voor jeugdwerkgelegenheid en sociale inclusie na 2020

Volgens de leden van het Europees Parlement zouden de bedragen die worden toegewezen aan de bijstand voor jeugdwerkgelegenheid moeten stijgen van 10% naar 15% in landen waar het aandeel jongeren dat niet aan het werk is, in het onderwijs of in een opleiding zit (NEET's) het hoogst is.

Wat betreft sociale inclusie willen Europarlementsleden dat het aandeel van het ESF+-fonds dat aan de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting wordt toegewezen, wordt verhoogd tot 27%. Bijzondere aandacht moet worden betaald aan mensen met een handicap.

Nationale programma's ontvangen Europese cofinanciering voor maximaal 85% van een project. Lidstaten krijgen de mogelijkheid om hun programma's aan te passen aan regionale bijzonderheden.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons