U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: sociale en arbeidsaspecten van de rechtvaardige groene transitie

03 november 2021 - door Liese Dewilde

In de in december 2019 gelanceerde Europese Green Deal is onderstreept dat de transitie van Europa naar klimaatneutraliteit tegen 2050 sociaal rechtvaardig en inclusief moet zijn, en dat niemand mag achterblijven. De transitie naar een duurzame economie is een unieke kans, op voorwaarde dat de juiste begeleidende beleidsmaatregelen worden genomen om sociale neveneffecten op te vangen en met de sociaaleconomische risico’s om te gaan.

Om de bindende emissiereductiedoelstelling van de Unie voor 2030 te halen, heeft de Commissie op 14 juli 2021 een reeks concretere initiatieven voorgesteld. Als onderdeel van het pakket heeft de Commissie een voorstel voor een aanbeveling van de Raad aangekondigd om de EU-lidstaten verdere richtsnoeren te bieden over de wijze waarop zij de sociale en arbeidsaspecten van de groene transitie het best aanpakken.

Je kan je mening over nodige begeleidende beleidsmaatregelen voor het Commissie-voorstel voor een Aanbeveling van Raad voor de aanpak van sociale en arbeidsaspecten van de rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit hier geven. Via diezelfde link kan je ook extra informatie vinden. De feedbackperiode loopt nog tot en met 19 november 2021.

Jouw stem in Europa: sociale en arbeidsaspecten van de rechtvaardige groene transitie

Maak een account aan

Volg ons