U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: de richtlijn offshoreveiligheid

09 oktober 2018 - door Melanie De Caluwé

De richtlijn offshoreveiligheid (2013/30/EU) stelt minimale voorschriften vast voor de veiligheid en de bescherming van het milieu bij offshore olie- en gasactiviteiten in de EU. De Europese Commissie evalueert nu of de in artikel 1 vermelde doelstelling is bereikt, namelijk het vaststellen van “minimumeisen voor het voorkomen van zware ongevallen bij offshore olie- en gasactiviteiten en het beperken van de gevolgen van dergelijke ongevallen”. Grijp uw kans en vul de enquête in tot 21 december 2018!

Jouw stem in Europa: de richtlijn offshoreveiligheid

Wat?

De richtlijn offshoreveiligheid (2013/30/EU) stelt minimale voorschriften vast voor de veiligheid en de bescherming van het milieu bij offshore olie- en gasactiviteiten in de EU. Dit is erg belangrijk, want de risico’s voor de werknemers en het milieu zijn bij ongevallen in deze sector groot.

Gelet op haar verplichting om de richtlijn te evalueren (artikel 40 van de richtlijn), gaat de Commissie na of de in artikel 1 vermelde doelstelling is bereikt, namelijk het vaststellen van “minimumeisen voor het voorkomen van zware ongevallen bij offshore olie- en gasactiviteiten en het beperken van de gevolgen van dergelijke ongevallen”. Bij deze evaluatie zal de Commissie ook nagaan hoe de lidstaten de richtlijn hebben omgezet in nationale regelgeving. Zoals vereist zal de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag over deze evaluatie voorleggen, eventueel vergezeld van een voorstel tot wijziging van de richtlijn.

Waarom?

Via de raadpleging worden meningen verzameld over de toepassing, doeltreffendheid, relevantie, samenhang, toegevoegde waarde voor de EU en efficiëntie van de richtlijn, en over de noodzaak voor verdere ontwikkeling en aanpassing. De reacties op de openbare raadpleging zijn belangrijk voor de evaluatie en beoordeling van de ervaringen met de richtlijn en de toepassing daarvan.

Voor wie?

De Europese Commissie is bijzonder geïnteresseerd in de standpunten van;

  • burgers en belanghebbenden
  • particuliere en openbare instanties
  • ngo’s die te maken hebben met offshore olie- en -gasactiviteiten, of door zulke activiteiten kunnen worden getroffen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan professionals in de olie- en gasindustrie (bedrijven of particulieren), onderzoeksinstellingen en vertegenwoordigers van de academische wereld, milieu-ngo’s, kustgemeenschappen en -clusters, visserijorganisaties en bedrijven en organisaties uit de sector mariene en kusteconomie. 

Hoe?

De vragenlijst is beschikbaar in de officiële talen van de EU-landen die offshore olie- en gasactiviteiten hebben of plannen (zoals het Nederlands en Engels). 

Omdat de expertise over offshoreveiligheid in de doelgroepen erg verschillend kan zijn, heeft de Commissie de vragenlijst zo opgesteld dat zowel deskundigen als leken kunnen deelnemen. Deel I bevat een algemene reeks vragen voor deelnemers met uiteenlopende deskundigheid en ervaring. Deel II en deel III bevatten specifieke vragen over bepaalde aspecten van de richtlijn offshoreveiligheid en specifieke thema’s. Daarom zijn deel II en III hoofdzakelijk bestemd voor respondenten met ervaring op het gebied. Deelnemers kunnen hun mening geven door te reageren op de onderdelen die zij relevant achten en die overeenkomen met hun ervaringsniveau.

Voor meer informatie over de openbare raadpleging kan u terecht bij ENER-B4-OSD-CONSULTATIONS@ec.europa.eu.

Vul hier de enquête in! 

Meer lezen?

Richtlijn offshoreveiligheid (2013/30/EU)

Routekaart voor evaluatie en ontvangen feedback

Bron 

Europese Commissie 

Maak een account aan

Volg ons