U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > eu nieuws >

Hongarije en Polen brengen de detacheringsrichtlijn voor het Europees Hof van Justitie

05 oktober 2018 - door Hanne De Roo

De Poolse en Hongaarse staatssecretarissen voor Europese Zaken kondigden aan dat hun land de wettigheid van de detacheringsrichtlijn zullen aanvechten vóór het Europees Hof van Justitie.

Polen vindt dat richtlijn van protectionistische aard is. Volgens de Poolse staatssecretaris maakt de richtlijn het moeilijker om het beginsel van het vrije verkeer van werknemers en diensten te bereiken. Hongarije vindt dat de richtlijn discriminerend is omdat het vereist dat dezelfde regels worden toegepast op verschillende situaties.

Hongarije en Polen brengen de detacheringsrichtlijn voor het Europees Hof van Justitie

De richtlijn is discriminerend aangezien de EU wetgever geen rekening heeft gehouden met het feit dat noch gedetacheerde en lokale werknemers, noch vennootschappen gevestigd in een bepaalde lidstaat, noch bedrijven die werknemers op hun grondgebied detacheren, zich in vergelijkbare situaties bevinden, vindt Hongarije.

Het bepalen van het niveau van de lonen is een zaak voor "de contractuele vrijheid van de sociale partners op nationaal niveau en de autoriteit van het lidstaten". Volgens Boedapest dient het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk in dezelfde plaats op het gebied van diensten niet ter bescherming van gedetacheerde werknemers, maar is het een instrument van protectionisme, met uitsluiting van andere lidstaten van de arbeidsmarkt.

"Ik ben er volledig van overtuigd dat de herziene regels juridisch verantwoord zijn", antwoordde Europees Commissaris Marianne Thyssen, die volledige vertrouwt op het Europees Hof van Justitie. De Commissaris wees erop dat de actie van de twee lidstaten geen opschortend effect heeft, zodat staten zich moeten blijven voorbereiden op de implementatie van de herziene regels tegen 30 juli 2020.

Maak een account aan

DOSSIER

Herziening detacheringsrichtlijn

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het publicatieblad, dit dossier is nu afgerond. De nieuwe richtlijn treedt in werking vanaf 30 juli 2020.

Lees meer
Volg ons