U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Evenwicht werk-privé: nog steeds geen politiek akkoord

19 december 2018 - door Hanne De Roo

Hoewel de medewetgevers vooruitgang hebben gemaakt, zijn ze niet in staat om de onderhandelingen over de richtlijn omtrent de balans tussen werk-privé voor werkende ouders af te ronden aan het einde van de derde interinstitutionele bijeenkomst. Nog steeds blijven sommige punten onopgelost.

Evenwicht werk-privé: nog steeds geen politiek akkoord

Over wat is reeds een akkoord?

Er is een akkoord over ouderschapsverlof. Dit was verreweg het meest controversiële punt in de richtlijn. Ouderschapsverlof zal vier maanden duren, inclusief twee maanden die niet-overdraagbaar zijn. De niet-overdraagbare, betaalde periode zou in eerste instantie anderhalve maand zijn en vervolgens vijf jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn, worden aangepast tot twee maanden. Er is geen leeftijdsgrens voor het kind ingesteld om het verlof aan te kunnen vragen. De colegislators een overweging toegevoegd om aan te geven dat het niveau van de beloning hoog moet zijn genoeg om ouders aan te moedigen om verlof op te nemen.

De medewetgevers hebben 10 dagen vastgesteld voor vaderschapsverlof. Het voorstel om de bezoldiging vast te stellen op het niveau van het zwangerschapsverlof dat van toepassing is op het nationaal niveau in verband met Richtlijn 92/85/EEG werd aangenomen.

Zorgverlof wordt op vijf dagen per jaar vastgesteld. De medewetgevers hebben wel enige flexibiliteit in de dagen en de duur van de referentieperiode onderhandeld. Over de vergoeding werd niets gezegd.

Waarover is nog geen akkoord?

Ondanks deze vooruitgang bleven enkele punten onopgelost, waaronder één in het bijzonder: de "proeftijd", d.w.z. de bijdrageperiode die vereist is om in aanmerking te komen voor vaderschapsverlof. De Raad zou graag een jaar proeftijd zien. Het Parlement, of toch de rapporteur David Casa (EPP, Malta) is naar verluidt tegen dit principe. De Commissie heeft uiteindelijk zes maanden voorgesteld.

Volgende stappen

De vooruitzichten voor een overeenkomst onder het huidige voorzitterschap nemen af nu ook geen akkoord werd gevonden tijdens de derde interinstitutionele bijeenkomst.

Maak een account aan

DOSSIER

Evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Het Europees Parlement heeft amendementen op het commissievoorstel goedgekeurd. Trialogen kunnen nu van start gaan na de zomervakantie. 

Lees meer
Volg ons