U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Evenwicht werk-privé: algemene aanpak in de maak

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De EPSCO-raad bespreekt op 21 juni de richtlijn over de balans werk-privéleven voor werkende ouders. Een algemene aanpak is in de maak.

Evenwicht werk-privé: algemene aanpak in de maak

Uitstel voor onbepaalde tijd van de richtlijn balans werk-privé?

Op maandag 18 juni hebben bijna 20 leden van het Europees Parlement, voorzitters en vice-voorzitters van de fracties, leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité, Europees Verbond van Vakverenigingen (ETUC), samen met ongeveer 20 ngo's een open brief gestuurd aan de ministers van Sociale Zaken.

 

Deze brief roept hen op om een ​​algemene aanpak te bereiken over de richtlijn evenwicht werk-privé voor werkende ouders te bereiken tijdens de volgende Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (EPSCO) op 21 juni.

 

Zij betreuren vooral het gebrek aan transparantie in de onderhandelingen tussen de lidstaten en zijn bezorgd dat de Raad op weg is naar een “uitstel voor onbepaalde tijd” door te beweren dat een compromis niet mogelijk is.

 

Toch een algemene aanpak?

Een document uit COREPER toonde aan dat er zich toch een algemene aanpak begint te vormen over de richtlijn betreffende het werk en priveleven in de Raad werkgelegenheid en sociaal beleid (EPSCO).

 

De lidstaten zouden een akkoord bereikt hebben om meer speelruimte te laten over zowel de lengte van de vakanties als over de hoeveelheid vakantiegeld.

 

De lidstaten worden daarom verwacht in te staat zijn om een ​​beslissing over de vergoeding voor vaderschapsverlof te bereiken. De Europese Commissie heeft voorgesteld dit af te stemmen op de nationale ziekengeld niveaus. De door de Commissie voorgestelde periode van 10 dagen wordt vastgehouden in de algemene aanpak (Art.4).

 

Met betrekking tot het ouderschapsverlof, heeft de Commissie een bezoldigde en niet-overdraagbare periode in haar voorstel op te nemen van vier maanden tot het verzorgde kind 12 jaar oud is. Lidstaten kunnen beslissen over de leeftijdsgrens van de kinderen die kunnen profiteren van dit verlof. De enige voorwaarde is dat de leeftijdsgrens op een manier vastgesteld moet worden dat dit door de twee ouders “efficiënt” gebruikt kan worden.

 

Met betrekking tot het verlof voor de mantelzorgers introduceerden nationale delegaties een “overbruggingsclausule” die lidstaten de mogelijkheid geeft om af te wijken van bepaalde vormen van vakantie wanneer hun nationale bepalingen verder gaan dan de richtlijn over dit soort vakantie.

 

Nog twee belangrijke punten

Twee politieke punten moeten nog worden opgelost op ministerieel niveau: vakantiegeld en de niet-overdraagbare periode van ouderschapsverlof.

 

De kwestie van het vakantiegeld is een ingewikkeld onderwerp, gegeven dat bepaalde lidstaten reeds kort betaalde vakanties hebben. Zij zijn bezorgd over een mogelijke verdubbeling in het kader van het vaderschapsverlof. Enkele lidstaten willen de inhoud van het voorstel van de Commissie aanzienlijk verwateren door het verwijderen van de afstemming van vakantiegeld op de ziekte-uitkering. Andere lidstaten willen dat de vermelding van “adequate verloning” wordt verwijderd.

 

Met betrekking tot de niet-overdraagbare periode van ouderschapsverlof, willen verschillende lidstaten de inhoud van het voorstel van de Commissie aanzienlijk verwateren door het verminderen van de niet-overdraagbare periode tot twee maanden. Bepaalde delegaties willen de niet-overdraagbare periode zelfs terugbrengen tot één maand. Andere lidstaten willen liever het recht van controle behouden.

 

De ministers zullen de wettekst besrpeken op donderdag 21 juni in Luxemburg tijdens de EPSCO-raad.

Maak een account aan

DOSSIER

Evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Het Europees Parlement heeft amendementen op het commissievoorstel goedgekeurd. Trialogen kunnen nu van start gaan na de zomervakantie. 

Lees meer
Volg ons