U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Evenwicht werk-privé: akkoord over vaderschapsverlof

19 november 2018 - door Hanne De Roo

Het Oostenrijkse Voorzitterschap van de EU-Raad heeft een nieuw mandaat ontvangen om de onderhandelingen voort te zetten met het Europees Parlement, betreffende het vaderschapsverlof.

Delegaties hebben groen licht gegeven voor de afstemming van de beloning voor het vaderschapsverlof met dat van het moederschapsverlof in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Evenwicht werk-privé: akkoord over vaderschapsverlof

Het probleem van vaderschapsverlof verdeelde nationale delegaties. Frankrijk, Portugal en Spanje hebben deze typeaanpassing voorgesteld. Verscheidene lidstaten, waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, drukten hun oppositie uit. Duitsland ziet de invoering van vaderschapsverlof als een belemmering van de huidige normen voor ouderschapsverlof.

Er was geen overeenstemming over zorgverlof en ouderschapsverlof. Over het zorgverlof, kon het Oostenrijkse voorzitterschap het mandaat van 5 dagen verlof per jaar niet verkrijgen. Bovendien zijn de lidstaten altijd voorstander om de beloningsniveaus naar eigen goeddunken vast te stellen.

Wat de niet-overdraagbaarheid van ouderschapsverlof betreft, heeft het Oostenrijkse voorzitterschap geprobeerd de beloningsperiode van anderhalve maand, zoals vastgelegd in de algemene aanpak van de Raad, te verhogen tot twee maanden. Maar, nogmaals werd geen overeenstemming bereikt. Het Europees Parlement was bereid om te gaan tot drie maanden.

De lidstaten waren het ook niet eens over de maximale leeftijd van het kind om aanpassingen in de arbeidsomstandigheden aan te vragen.

De interinstitutionele onderhandelingen worden hervat op 19 november 2018.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Het Europees Parlement heeft amendementen op het commissievoorstel goedgekeurd. Trialogen kunnen nu van start gaan na de zomervakantie. 

Lees meer
Volg ons