U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Rekenkamer adviseert om toekomstige onderzoeksfinanciering te vereenvoudigen

23 maart 2018 - door Simon De Wachter

Het is noodzakelijk om de EU-financiering voor onderzoek en innovatie verder te vereenvoudigen na 2020, meent de Europese Rekenkamer. Dit staat in de briefing paper “A contribution to simplification of EU research programme beyond Horizon 2020”, dat het op 21 maart publiceerde.

Europese Rekenkamer adviseert om toekomstige onderzoeksfinanciering te vereenvoudigen

Vereenvoudiging

Op vraag van het Europees Parlement en de Raad heeft de Europese Rekenkamer deze briefing paper opgesteld als inbreng voor hun besprekingen over het negende kaderprogramma (KP9), de opvolger van Horizon 2020.

De Rekenkamer focust op vereenvoudiging. Hoewel Horizon 2020 het beste programma voor onderzoek en innovatie tot op heden is en er reeds aanzienlijke inspanningen zijn gedaan om tot vereenvoudiging te komen, vinden ze dat er op dit vlak nog veel moet gebeuren. Het complex juridisch kader kan namelijk een doelmatige uitvoering van onderzoeksprogramma’s belemmeren.

Voor Horizon 2020 onderscheidt de Rekenkamer twee manieren om onnodige complexiteit te verhelpen:

  • het herformuleren van fundamentele rechtsregels

  • het creëren van een eenvoudigere interface die is afgestemd op de situatie waarin onderzoekers zich werkelijk bevinden.

Maar vereenvoudiging is ingewikkeld. In de briefing paper beschrijft de Rekenkamer enkele dilemma’s die van invloed zijn op de inspanningen van de Europese Commissie, zoals stabiliteit of verandering, verantwoording of eigendom, rechtszekerheid of vrij oordeel, de belangen van de begunstigden of van de EU en regionale spreiding of uitstekendheid.  Deze brengen ze in verband met de vormgeving van het regelgevingskader voor onderzoek, het financieringsmodel en de deelnameregeling van Horizon 2020.

Voorstellen

Daarnaast formuleert de briefing paper vijf voorstellen om de huidige discussie over het KP9 meer te focussen op de onderzoeksuitgaven:

  • zorgen voor een redelijke periode tussen de vaststelling en uitvoering van wetgevingshandelingen

  • evalueren van toekomstig gebruik van vereenvoudigde kostenopties zoals vaste bedragen en prijzen

  • toelichten van het gebruik van richtlijnen als niet-bindende regels

  • accepteren van boekhoudpraktijken van begunstigden

  • onderkennen van goede projectvoorstellen binnen Horizon 2020 in andere programma's via een éénloketsysteem

Meer weten

Europese Rekenkamer

Deze briefing paper is geen controleverslag. De Europese Rekenkamer verricht een doelmatigheidscontrole inzake de vereenvoudiging van Horizon 2020, die naar verwachting eind 2018 zal worden gepubliceerd.

Maak een account aan

DOSSIER

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer
Volg ons