U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese economie verliest miljoenen door mismatch in vaardigheden

27 augustus 2018 - door Stagiair

Uit een recente studie in opdracht van het Economisch en Sociaal Comité blijkt dat de Europese economie 2% aan productiviteit per jaar moet inboeten door een mismatch van vaardigheden.

Europese economie verliest miljoenen door mismatch in vaardigheden

Die 2% betekent een verlies van 80 eurocent per gewerkt uur. Die trend zal zich doortrekken en verergeren in de toekomst door demografische tendensen en technologische verbeteringen, als er niets ondernomen wordt.

Waar zit de mismatch in vaardigheden?

Volgens de studie hebben bedrijven in verschillende lidstaten te maken met een tekort aan arbeiders met de juiste vaardigheden. Voor sommige beroepen, zoals IT-ers, dokters, leraren, wiskundigen, vroedvrouwen en verplegers,... zijn de gevolgen voor de economie sterk voelbaar. Er is ook een sterk tekorten in jobs met een gemiddeld opleidingsniveau, zoals vrachtwagenchauffeurs, koks en lassers.

Gevolgen van de mismatch

Mismatching van vaardigheden brengt extra kosten mee voor bedrijven. Die kosten liggen bij extra training voor werknemers, verlies aan competitiviteit en innovatieve capaciteit en een vertraagd aanwervingsproces. Meer dan 70% van bedrijven die  professionele, wetenschappelijke of technische diensten leveren en 67% ICT-bedrijven geven toe dat de mismatch van vaardigheden hun HR-beleid beïnvloedt.

Bedrijven in vijf referentielanden (Oostenrijk, Bulgarije, Finland, Duitsland en Spanje) geven aan dat een gebrek aan levenslang leren en herkwalificatie als de meest significante factoren voor de mismatch in vaardigheden. Mensen onder 24 en boven 65 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de mismatch.

Hoe de mismatch in vaardigheden wegwerken

In de studie worden een aantal oplossingen en aandachtspunten aangehaald, die arbeidsmobiliteit en arbeidsmigratie moeten bevorderen:

  • efficiënter en populairder stelsels van beroepsonderwijs (VET)

  • een betere aandacht voor levenslang leren

  • aandacht voor effectieve arbeidsbemiddeling

  • de evaluatie van vaardigheden verbeteren, zodat snel duidelijk wordt voor welke vaardigheden de vraag het grootst is

Wat kan het beleid doen?

Een aantal oorzaken van de mismatch zijn te wijden aan het beleid:

  • trage of inadequate hervormingen in onderwijs

  • te ingrijpende reguleringen op de arbeidsmarkt

  • overmatige taxatie van arbeid

  • willekeurige loon mechanismen

Er is daarom actie nodig, zowel op het niveau van de autoriteiten (zowel nationaal als lokaal) als door verschillende stakeholders (onderwijsinstellingen, werknemers en werkgevers). Beleidsmaatregelen op het Europese en het nationale niveau zijn nodig om de mismatch te verminderen en de competitiviteit van Europese bedrijven op te krikken.

Hier kan u de volledige studie over de mismatch in vaardigheden bekijken.

BRON:

Europese Commissie

Maak een account aan

Volg ons