U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie streeft naar vlottere besluitvorming in sociaal beleid

17 april 2019 - door Maarten Libeer

In een communicatie, gisteren de wereld ingestuurd door de Europese Commissie, wordt getracht de procedures te versoepelen voor het sociaal beleid: 

 • Geen unanimiteit meer in de Raad van Ministers
   
 • Het gebruik van een gekwalificeerde meerderheid
   
 • In de domeinen discriminatie, sociale zekerheid en bescherming voor werknemers
Europese Commissie streeft naar vlottere besluitvorming in sociaal beleid

Welke domeinen?

Om het beleid rond sociaal Europa wat daadkrachtiger te maken communiceerde de Commissie haar plannen om de unanimiteit in de Raad van Ministers te verminderen. Ook zal het Europees Parlement meer betrokken worden. Sinds het verdrag van Maastricht stemt de Raad van Ministers al in het gros van het sociaal beleid niet meer via unanimiteit. Toch zijn er nog vijf domeinen waar dit wel wordt gedaan: 

 • Non-discriminatie
 • Sociale zekerheid en sociale bescherming op nationaal niveau
 • Arbeidsvoorwaarden voor personen uit derde landen die legaal werken in Europa
 • Bescherming van werknemers bij het eindigen van een contract
 • Vertegenwoordiging van de werknemers en werkgevers

 

Wat stelt de Commissie voor?

Concreet stelt de Commissie voor om enkel de eerste twee punten aan te passen. Non-discriminatie omdat het een kernwaarde is voor de Europese Unie. Het zou dan vooral gaan rond discriminatie op basis van religie of geloof, beperkingen, leeftijd en seksuele oriëntatie die tot nu toe minder uitgewerkt zijn dan andere. 

Het tweede punt om de unanimiteit te laten vallen komt doordat evoluties zoals vergrijzing en technologische veranderingen een erg grote impact hebben op de sociale zekerheid en bescherming. Hier zou het ook enkel gaan om aanbevelingen en geen harde wetgeving. 

De andere drie zouden blijven bestaan met unanimiteit. Dit omdat er over voor personen uit derde landen al een omvangrijk kader bestaat. De twee laatste punten - bescherming van werknemers bij einde contract en vertegenwoordiging -  gaan tot het hart van het sociale weefsel van de lidstaten. Dit is zo vervlochten met de cultuur en de maatschappelijke indeling dat een Europees beleid geen toegevoegde waarde biedt. 

Wat verandert?

Als de Raad van Ministers de Commissie volgt zal er via een speciale clausule  (de zogenaamde passerelle) worden twee dingen aangepast:

 • De Raad van Ministers stemt met een gekwalificeerde meerderheid (55 procent van de lidstaten stemmen voor en die lidstaten vertegenwoordigen 65 procent van de Europese burgers)

 • Het Europees Parlement wordt betrokken als medewetgever en geeft niet enkel advies (de gewone wetgevingsprocedure in plaats van de bijzondere) 

Maar dit is enkel de communicatie van de Commissie. Het is afwachten wat de RvM beslist. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons