U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie roept MEPs op om tot een compromis te komen rond sociale aspecten van mobiliteitspakket

10 september 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de vergadering van de TRAN commissie op 6 september heeft Henrik Hololei, de directeur-generaal van DG MOVE, de Europarlementsleden aangespoord om tot een akkoord te komen in de dossiers met betrekking tot de sociale aspecten van transport.

De herziening van de sociale aspecten van vervoer blijft een groot struikelblok voor zowel de MEPs als de lidstaten. De Europese Commissie lanceerde voorstellen over cabotage, detachering van chauffeurs, rij- en rusttijden en tachografen in het kader van het eerste mobiliteitspakket van mei 2017. Sindsdien heeft het Europees Parlement een eerste akkoord weggestemd en heeft de Raad weinig vooruitgang geboekt. Twee kampen staan recht tegenover elkaar: de West-Europese actoren die streven naar een harmonisatie van de sociale regels en de voorstanders van liberalisering, voornamelijk afkomstig uit Centraal-, Oost- en perifeer Europa.

Europese Commissie roept MEPs op om tot een compromis te komen rond sociale aspecten van mobiliteitspakket

Nood aan snelle compromis

Henrik Hololei benadrukte de noodzaak om snel stappen te ondernemen in deze dossiers. De Commissie heeft nog steeds de ambitie om voor het einde van het huidige mandaat de interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) af te ronden. Zo niet, zou dit volgens Hololei een mislukking zijn en is een status quo geen optie.

Daarom gaf Hololei de raad aan de leden van de TRAN commissie om een open geest te behouden en zo tot een oplossing te komen die acceptabel is voor iedereen. De Commissie wil hierbij graag de rol van facilitator opnemen.

Ten slotte stelde Hololei dat ook in andere dossiers vooruitgang noodzakelijk is, bijvoorbeeld rond gecombineerd vervoer. De TRAN commissie heeft zijn standpunt hierover ingenomen, in de Raad ligt dit nog op de onderhandelingstafel.

Meer lezen over sociale aspecten van mobilteitspakket?

Europees Parlement stemt tegen sociale pijler mobiliteitspakket

Sociale pijler mobiliteitspakket: blijvende spanningen in de Raad en het Parlement

 

Maak een account aan

Volg ons