U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > eu nieuws >

Europese arbeidsautoriteit: nog enkele struikelblokken

29 oktober 2018 - door Hanne De Roo

Er wordt vooruitgang geboekt met betrekking tot de Europese arbeidsautoriteit, maar de discussies vertragen onder meer door de discussie over het opnemen van wegvervoer in het toepassingsgebied van de toekomstige autoriteit.

Struikelblokken met betrekking tot de Europese arbeidsautoriteit:

Een kleine groep lidstaten, waaronder Polen en Hongarije in het bijzonder, zijn naar verluidt terughoudend om de wegvervoersector op te nemen in de richtlijn, aangezien dit hetzelfde zou zijn als de facto te erkennen dat de detacheringsregels hier ook op van toepassing zijn.

Europese arbeidsautoriteit: nog enkele struikelblokken

"Pour la petite histoire", Hongarije en Polen hebben altijd hun ontevredenheid uitgedrukt met de nieuwe versie van de detacheringsrichtlijn. Zo hebben ze de zaak onlangs verwezen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie voor een uitspraak over de wettigheid van de richtlijn, vooral met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers en diensten.

Een ander onderwerp van discussie is de overdracht van de bestaande administratieve conciliatiecommissie voor de coördinatie van de socialezekerheidssystemen naar de Europese arbeidsautoriteit. Hier willen delegaties vooral geen ervaring verliezen bij het overzetten van het conciliatiemechanisme naar de autoriteit. De lidstaten debatteren ook over het verschil tussen bemiddeling, dat door de Commissie wordt voorgesteld, en conciliatie, die niet dezelfde juridische draagwijdte hebben.

Twee andere onderwerpen staan ​​ook ter discussie: de coördinatie van sociale zekerheidssystemen en de regelingen voor de coördinatie van gezamenlijke inspecties tussen de lidstaten.

Het Oostenrijkse voorzitterschap van de EU-Raad zou hebben voorgesteld om de naamkwestie van de toekomstige entiteit, d.w.z. of deze de naam autoriteit of agentschap zou moeten hebben, pas te regelen aan het einde van de onderhandelingen, zodra de inhoud van de verordening en de reikwijdte van de activiteit van de entiteit definitief werd bepaald.

Lees het advies van LIBE commissie in het Europees Parlement aan de EMPL commissie.

Maak een account aan

DOSSIER

Herziening detacheringsrichtlijn

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het publicatieblad, dit dossier is nu afgerond. De nieuwe richtlijn treedt in werking vanaf 30 juli 2020.

Lees meer
Volg ons