U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement pleit voor meer ESF+ middelen

17 januari 2019 - door Hanne De Roo

Het Europees Parlement verhoogde het budget van het Europees Sociaal Fonds plus (ESF+) van € 101 miljard naar € 120 miljard tijdens de stemming over het ontwerpverslag van Verónica Lope Fontagné (EPP, Spanje).

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • een verhoging tot 27% van de financiering voor sociale inclusie en gelijke kansen,
  • de oprichting van een specifiek doelstelling voor de Romagemeenschap,
  • toevoeging van 3% als hulp voor de meest behoeftigen, en
  • versterking van de steun voor jongeren bij het vinden van werk.
Europees Parlement pleit voor meer ESF+ middelen

Europarlementsleden doen een beroep op hun lidstaten om ten minste 3% van hun ESF+ middelen toe te wijzen aan structurele hervormingen gericht op de bevordering van werkgelegenheid voor jongeren.

Lidstaten waarvan het percentage jongeren van 15-29 jaar dat niet in loondienst is en niet in onderwijs of opleiding (NEET's) het EU-gemiddelde overschrijdt, wijst ten minste 15% van hun ESF+ -middelen toe, terwijl de Commissie aanvankelijk 10% had voorgesteld.

Europarlementsleden willen ook € 5,9 miljard toewijzen aan de Europese kindergarantie.

Ten slotte versterkten de leden de bepalingen om de gelijkheid van vrouwen en mannen, en toegankelijkheid voor mensen met een handicap te waarborgen.

Europees Commissaris Marianne Thyssen uitte reeds haar bezorgdheid over enkele amendementen. Vooral het versterken van de voorallocaties van nationale enveloppes (die 3%  en 15% voor NEET's) zal volgens haar zal de flexibiliteit van de lidstaten "aanzienlijk" verminderen. De interinstitutionele onderhandelingen beloven pittig te worden.

Volg het dossier via deze tool op de voet op.
 

Maak een account aan

Volg ons