U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European Solidarity Corps: Raad neemt verordening aan

28 september 2018 - door Hanne De Roo

Op 27 september 2018 heeft de Raad een verordening aangenomen betreffende het European Solidarity Corps. Dit volgt op een akkoord dat in juni met het Europees Parlement is bereikt. De verordening voorziet in een rechtskader voor jongeren om vrijwilligerswerk te doen of te werken aan weldoende projecten in heel Europa onder auspiciën van het European Solidarity Corps.

De belangrijkste elementen van de verordening zijn de volgende:

  • Het Europese Solidariteitskorps staat open voor jongeren van 18-30 jaar uit de Europese Unie, evenals toetredende, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten, EVA- en EER-landen, Zwitserland en landen die onder het Europese nabuurschapsbeleid vallen.
  • Een breed scala aan activiteiten zal worden voorgesteld, waaronder vrijwilligerswerk, stages, banen en door de jeugd geleide solidariteitsprojecten.
  • Het biedt de mogelijkheid om openbare en particuliere organisaties die actief zijn in het versterken van cohesie, solidariteit en democratie in Europa te ondersteunen, bijvoorbeeld door sociale uitsluiting, armoede, gezondheid aan te pakken of door te werken aan de opvang en integratie van vluchtelingen.
  • Het zal gebaseerd zijn op bestaande goede praktijken, voornamelijk uit het ERASMUS+-programma en Youth in Action.
  • Het zal profiteren van een totale begroting van 375 600 000 EUR voor de jaren 2018 tot en met 2020.

De Raad en het Europees Parlement moeten nu de aangenomen verordening ondertekenen. De ondertekende tekst wordt gepubliceerd in het EU-Publicatieblad en treedt in werking op de dag na die van publicatie.

Lees het persbericht van de Raad.

Meer informatie over de uitvoering van het European Solidarity Corps vindt je bij JINT.

European Solidarity Corps: Raad neemt verordening aan

Maak een account aan

Volg ons