U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EESC geeft advies over richtlijn toegang sociale bescherming

11 oktober 2018 - door Stagiair

Het EESC steunt het voorstel voor een aanbeveling van de Raad over toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen. Een goede dekking van werknemers in niet-standaard werkvormen en zelfstandigen ligt in lijn met de doelstellingen van de Europese pijler voor sociale rechten. Toegang tot socialezekerheidsstelsels is van cruciaal belang voor eerlijkere samenlevingen. 

EESC geeft advies over richtlijn toegang sociale bescherming

Het EESC stelt dat iedereen zijn leven lang recht heeft op een menswaardig bestaan, sociale bescherming en bescherming tegen alle ernstige risico's op het werk. Er moet in het EU beleid worden gestreefd naar sociale duurzaamheid, gelijke toegang tot sociale zekerheidsstelsels is daarvoor onder andere cruciaal.

De belangrijkste positieve uitkomsten zijn volgens het EESC:

  • een betere onderlinge verdeling van risico's

  • inkomenszekerheid,

  • dynamiek op de arbeidsmarkt,

  • hogere productiviteit,

  • betere toewijzing van middelen,

  • vermindering van onveiligheid en armoede voor individuen.

Lees het volledige advies van het EESC over de richtlijn voor toegang tot sociale bescherming hier.

Hier vind je alle documenten over de richtlijn voor toegang tot sociale bescherming. 

Maak een account aan

Volg ons