U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > stage > eu nieuws >

Eerste stappen naar een Europese Arbeidsmarktautoriteit

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

Op 24 mei werd een workshop georganiseerd op vraag van de EMPL commissie over de Europese Arbeidsmarktautoriteit (ELA).

Eerste stappen naar een Europese Arbeidsmarktautoriteit

De hoofdpunten van de discussies tijdens de workshop waren:

Versterkte handhaving door de Europese Arbeidsautoriteit

De Commissie wil nieuwe detacheringsrichtlijn en de vernieuwde regels over coördinatie van sociale zekerheid gebruiken als wetgevend kader voor de ELA. Andere partijen zien liever strengere handhavingsmogelijkheden voor grensoverschrijdende controles en stellen voor om regels te maken naar analogie met regels over consumentenbescherming en samenwerking op vlak van criminele feiten. Naast handhavingsregels moeten er ook richtsnoeren en een boetebeleid op poten worden gezet.

Coördinatie van sociale zekerheid door de Europese Arbeidsautoriteit

De Commissie stelt een hervorming van de coördinatie van de sociale zekerheid voor, waarbij de administratie bij de Commissie blijft, maar onder andere het bemiddelingsorgaan zou worden opgenomen in de ELA. Voorstanders zien een manier om effectiever op te treden tegen bijvoorbeeld fraude. Tegenstanders opperen dat systemen van sociale zekerheid die nu reeds goed werken mogelijks aan kwaliteit zullen moeten inbinden.

Ondersteunen van arbeidsmobiliteit: EURES

Door het EURES management en het EURES portaal ook onder te brengen onder de ELA, kunnen aan EURES ook andere aspecten relevant voor arbeidsmobiliteit kunnen worden toegevoegd aan EURES. De coördinatie van EURES wordt op die manier wel nog een beetje ingewikkelder, aangezien de ELA dan als derde partner wordt toegevoegd, naast de Commissie en de lidstaten. Die gedeelde verantwoordelijkheid brengt extra coördinatie met zich mee, dat zou bijvoorbeeld kunnen met een ELA liaisonoffice in Brussel. Hoe de praktische organisatie er ook gaat uitzien, de werking van EURES blijft grotendeels afhankelijk van de goodwill van lidstaten, de middelen die worden vrijgemaakt voor horizontale beleidsvoering en de capaciteiten van nationale tewerkstellingsdiensten.

Profiel en bestuur van de Europese Arbeidsautoriteit

Het voorgestelde agentschap heeft een gemengd takenpakket: ondersteuning, operationele taken en toezicht. Daarom blijft het onduidelijk of het agentschap effectiever zou werken als een handhavingsorgaan met een toezicht-taak, dan wel als een breder orgaan dat (zichtbaar) verantwoordelijk is voor alle vormen van arbeidsmobiliteit waaronder als unieke functie diensten voor individuen en werkgevers. Andere dingen die nog moeten overwogen worden:

  • de naam (agentschap of autoriteit)

  • de samenstelling en benoeming van managementorganen (waaronder ook de rol van het Europees Parlement)

  • het ontwerp van een meer concreet businessmodel om de coördinatie, de samenwerking en het afwerken van operationele en systematische taken.

De bevindingen van deze workshop zullen nu worden meegenomen in de komende onderhandelingen over de Europese arbeidsautoriteit.

Lees volledige verslag van de workshop over de ELA hier!

Maak een account aan

Volg ons