U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > detachering > eu nieuws >

Dossier detacheringsrichtlijn afgerond!

06 september 2018 - door Kelly Digneffe

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het EU publicatieblad. 

Dossier detacheringsrichtlijn afgerond!

Op 9 juli verscheen de nieuwe richtlijn in het EU publicatieblad. Ze zal nu in werking treden vanaf 30 juli 2020. 

De hoofdelementen van de nieuwe richtlijn zijn nieuwe bepalingen omtrent:

De duur van detachering

De richtlijn voorziet een maximumperiode van 12 maanden, met de mogelijkheid om eenmalig te verlengen met 6 maanden.

Gelijk loon voor gelijk werk

Alle regels en wetgeving die er in een lidstaat zijn rond verloning, moeten ook gelden voor gedetacheerde arbeiders en werknemers.

Arbeidsomstandigheden

De richtlijn bevat bepalingen die stellen dat reis- en verblijfkosten door de werkgever moeten worden betaald en niet mogen worden afgehouden van de salarissen van gedetacheerde werknemers.

Monitoring, controle en handhaving van de wetgeving

De richtlijn vervangt stelt dat de lidstaat op wiens grondgebied de werknemers worden gedetacheerd en de lidstaat van waaruit de werknemers worden gedetacheerd verantwoordelijk zijn voor het toezicht op, de controle op en de handhaving van de verplichting.

Internationaal wegtransport

De nieuwe bepalingen in de richtlijn gelden ook voor internationaal wegtransport, tot dat er een nieuwe richtlijn wordt goedgekeurd die specifiek hierover zal gaan.

Toepassing en omzetting van de detacheringsrichtlijn

De lidstaten moeten de richtlijn omzetten en toepassen in nationale wetgeving tegen 30 juli 2020.

Herzieningsclausule

Vijf jaar naar het in werking treden van de richtlijn, tegen 30 juli 2023, moet de Europese Commissie een rapport uitbrengen van de implementatie van de richtlijn en moet ze, waar nodig, aanpassingen voorstellen. 

U vindt hier de nieuwe detacheringsrichtlijn terug.

Lees alles over deze richtlijn: de aanloop, de onderhandelingslijn, alle relevante documenten, in dit VLEVA-dossier! 

Maak een account aan

DOSSIER

Herziening detacheringsrichtlijn

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het publicatieblad, dit dossier is nu afgerond. De nieuwe richtlijn treedt in werking vanaf 30 juli 2020.

Lees meer
Volg ons