U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Deadlines allereerste oproep in het nieuwe Interreg Noordzee-programma (2021-2027) bekend

07 december 2021 - door Kaatje Gevaert

Ben je bezig met een innovatie die meerdere landen aan de Noordzeekust versterkt? En draagt deze innovatie bij aan een beter milieu of samenleving? Dan is het programma Interreg Noordzee misschien iets voor jouw organisatie of bestuur.

 • Interreg Noordzee richt zich op samenwerking tussen partijen uit de landen rond de Noordzee. Hieronder vallen (delen van) België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Zweden.
 • De algemene doelstelling is het aanjagen van innovatie en duurzame economische groei 
 • Voor het indienen van een projectvoorstel heb je een samenwerking nodig met partners uit minimaal 3 landen.
Deadlines allereerste oproep in het nieuwe Interreg Noordzee-programma (2021-2027) bekend

Aanvragen

De eerste oproep van het toekomstige, nieuwe Interreg Noordzeeregio programma gaat vanaf half december 2021 open voor het indienen van aanvragen.

De oproep zal open staan tot en met 7 maart 2022 (kleinschalige projecten én expressions of interest (step 1) voor normale projecten) dan wel 22 april 2022 (volledige aanvragen voor normale projecten), zo meldt het programmamanagement.

Heb je interesse om een aanvraag in te gaan dienen, dan wordt aangeraden om alvast een account aan te maken in het online monitoringssysteem van het programma. Dit systeem staat momenteel ook al open voor de eerste twee typen aanvragen, en zal vervolgens half december ook worden geopend voor volledige aanvragen voor normale projecten.

Voor wie is Interreg?

Interreg richt zich op de volgende doelgroepen:

 • overheden (rijk, provincie, gemeente, waterschap)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • bedrijven
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen
 • private partijen zonder winstoogmerk

Prioriteiten

De belangrijkste uitdagingen in de Noordzeeregio (NSR Programmaperiode 2021-2027) zijn samengevat in 4 prioriteiten en 'spotlight'-thema’s:

 1. Robuuste en slimme economieën in de Noordzeeregio (onderzoek en innovatiecapaciteit; ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap);
 2. Een groene transitie in de Noordzeeregio (energie-efficiëntie, transitie naar een circulaire economie, duurzame multimodale stedelijke mobiliteit);
 3. Een klimaatbestendige Noordzeeregio (klimaatadaptatie en risicopreventie, beschermen biodiversiteit en groene infrastructuur in stedelijke gebieden, en het verminderen van alle vormen van verontreiniging);
 4. Beter bestuur (versterken van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties, met name die welke belast zijn met het beheer van een bepaald gebied, en van de belanghebbenden).

Naast deze prioriteiten kent het nieuwe Noordzee Regio-programma 3 'spotlight' thema’s. Ze zijn relevant in 1 of alle 4 van de prioriteiten. De spotlightthema’s zijn onder andere ook nuttig voor de samenhang tussen projecten in verschillende prioriteiten. De spotlightthema’s zijn:

 • digitalisering;
 • landelijke-stedelijke verbanden (rural-urban linkages);
 • sterktes en uitdagingen in het Noordzee-bassin.

Doe alvast inspiratie op in de databank van lopende projecten 2014-2020. Zo krijg je een idee hoe projecten binnen het vorige programma eruit zien. De opzet van de projecten verandert naar verwachting niet veel.

Nieuw in Interreg NSR 2021-2027 zijn de zogenaamde Small Scale Projects: kleiner in budget, looptijd (max. 18 maanden) en aantal partners. En met maar 1 werkpakket.

Budget

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft voor Interreg NSR 2021-2027 een budget van € 171 miljoen. 

Contact

Allen informatie over het nieuwe programma, deadlines en procedures vind je op 

de website van het Interreg Noordzee programma.

Vlaams contactpunt

VLAIO - Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen

Sandra Vandewiele

sandra.vandewiele@vlaio.be

02 553 37 29

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons