U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De voorbereiding van KP9: waar staan we nu?

16 april 2018 - door Simon De Wachter

De Onderzoeksdienst van het Europees Parlement heeft een handig overzicht gepubliceerd over de stand van zaken in de voorbereiding van het negende Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, de opvolger van Horizon 2020.

Naar verwachting zal de Europese Commissie met haar voorstel voor KP9 komen voordat de zomer van 2018 begint. Bij het voorbereidingsproces van dit voorstel komt weliswaar heel wat kijken: evaluaties van voorgaande programma’s, studies door experten over de omvang en de prioriteiten van het toekomstige programma, opinies van Europese instellingen, adviescommissies, lidstaten en andere stakeholders, … Het Europees Parlement heeft deze procedure helder samengevat in haar paper “Preparing FP9: Designing the successor to the Horizon 2020 research and innovation framework programme”.

De voorbereiding van KP9: waar staan we nu?

Wat weten we al?

Uit de evaluaties van de vorige kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie (KP7 en Horizon 2020) bleek dat hoewel ze succesvol waren, er op sommige vlakken toch ruimte is voor verbetering, zoals: 

 • ambitieuzer investeren
 • verdere vereenvoudiging van de implementatie
 • stroomlijnen van het subsidielandschap 
 • wetenschap dichter bij de burgers krijgen
 • synergieën vergroten met ander EU-subsidies

De expertgroep die door de Commissie was aangesteld, kwam tot de volgende conclusies:

 • De economische impact van de publieke subsidiëring van onderzoek en innovatie is hoog en significant
 • Het is noodzakelijk voor de EU om onmiddellijk en beslissend te handelen met betrekking tot onderzoek en innovatie
 • Onderzoek en innovatie zijn essentieel om ons voor te bereiden op de toekomst en opties te creëren om met maatschappelijke uitdagingen om te gaan.

Naar verwachting zullen twee nieuwe maatregelen hun intrede doen in het KP9. Ten eerste zal de Europese Innovatieraad (EIC)dienst doen als strategisch initiatief voor baanbrekende innovatie, door bestaande instrumenten te hervormen om gaten in de ondersteuning van onderzoek en innovatie op te vullen. Ten tweede zal een missie-georiënteerde aanpak geïmplementeerd worden in het programma, die een top-down definiëring van gedurfde doelstellingen en een bottom-up opzet voor oplossingen laat samenvloeien, om zo een grotere impact te hebben op het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

Discussiepunten

De paper geeft naast de huidige stand van zaken ook de posities van de Europese instellingen, lidstaten en stakeholders weer met betrekking tot de tien belangrijkste discussiepunten over KP9:

 • Het budget, met voorstellen die variëren tussen 120 tot 160 miljard euro
 • De noodzakelijke balans tussen twee conflicterende dimensies: excellentie en cohesie
 • Het doel om een hogere meerwaarde voor de EU uit het programma te behalen en de noodzakelijke balans tussen samenwerkende en enkel begunstigende instrumenten te vinden
 • De stroomlijning van de EU-subsidiëring voor onderzoek en innovatie en de vereenvoudiging van de implementatieprocessen, om KP9 gebruiksvriendelijker te maken
 • De rol van de lidstaten in de governance en implementatie van KP9
 • De verwachtingen met betrekking tot de implementatie van de EIC en missies
 • De deelname van burgers aan het ontwerpen van KP9 en de creatie van resultaten
 • Interacties tussen hoger onderwijs en onderzoek en innovatie
 • De modaliteiten voor internationale samenwerking om participatie te verhogen
 • Het verband tussen KP9 en het onderzoeksprogramma voor defensie

Naast KP9, moeten EU-programma’s die onderzoek en innovatie ondersteunen in synergie zijn om zowel de externe innovatieklooftussen de EU en de globale concurrenten als de interne innovatiekloof tussen regio’s en landen die niet dezelfde capaciteit voor onderzoek en innovatie vertonen te overbruggen. De lidstaten en stakeholders leggen ook de nadruk op de noodzaak voor een grotere flexibiliteit in de implementatie van kaderprogramma’s om zich aan nieuwe uitdagingen en nieuwe kadervoorwaarden aan te passen. De introductie van dit soort flexibiliteit in KP9 zal echter een hoog niveau van vertrouwen tussen de Commissie, het Parlement, de Raad en de lidstaten vereisen. 

Meer lezen?

Lees de volledige paper van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement hier.

Maak een account aan

DOSSIER

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer
Volg ons