U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De Raad en het Europees Parlement bereiken een akkoord over transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden

08 februari 2019 - door Maarten Libeer

Na een marathon-sessie onderhandelen stuurde Marianne Thyssen, Commissaris voor sociale zaken, rond 3u15 woensdagnacht het nieuws de wereld in dat een akkoord was gevonden over transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden. Hoewel het een eind ligt van het initiële commissie-voorstel, zou deze richtlijn moeten een versterkte bescherming voor mensen in loondienst. Concreet is er een eerste luik met informatievereisten, dat meer zekerheid biedt voor werknemers. Het tweede luik maatregelen voorziet verhoogde transparantie, wat moet leiden tot voorspelbaarheid. 

De Raad en het Europees Parlement bereiken een akkoord over transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden

Informatie, transparantie en rechten voor werknemers

Deze richtlijn vervangt een richtlijn uit 1991 en stelt werknemers in staat om op een correcte en precieze manier de voorwaarden van hun contract te weten en die te kunnen waarborgen. Dit zorgt voor een versterkte bescherming van werknemers en meer transparantie. De commissie lanceerde in december 2017 een voorstel in lijn met de Europese pijler van sociale rechten, bevestigd op de top in Göteburg.  Een goed jaar later is er dus een akkoord gevonden tussen de twee Europese medewetgevers.

Door maatschappelijke verschuivingen en innovaties geraakte de oudere richtlijn immers gedateerd en was die dus aan vernieuwing toe. Ten eerste is er nu een veel uitgebreider gamma aan contracten voor werknemers waaronder platformmedewerkers, werknemers op basis van vouchers of cheques, werknemers met een nul-urencontract en andere. Vooral de ‘gig economy’ – denk aan Deliveroo, Uber – kent zeer onzekere arbeidsvoorwaarden. Door deze types contracten ook op te nemen in de richtlijn, worden twee tot drie miljoen extra werknemers gegarandeerd van transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden.

Inhoud van de richtlijn

Concreet zijn er twee poten aan deze richtlijn: een deel met vereisten over informatie en een ander met transparantie-maatregelen. Het deel informatie verplicht werkgevers om binnen de eerste week info te geven aan de werknemers over verloning, wettelijk verlof, het werkschema en de duurtijd van het contract. Dit moet ook schriftelijk gebeuren. Ook kunnen werknemers nu parallelle werkzaamheden verrichten, zolang het geen handelsgeheimen schaadt en geen belangenconflicten oplevert.

De transparantie maatregelen zijn een innovatie in vergelijking met de vorige richtlijn en hebben als doel om meer voorspelbaarheid te waarborgen. Specifiek mogen proeftijdperiodes niet langer dan zes maanden duren, wordt onredelijk gebruik van exclusieve contracten verboden en werknemers met een nul-uren contract moeten op een redelijke termijn verwittigd worden van wanneer ze ingezet zullen worden. Daarnaast moet verplichte training gratis zijn en moeten lidstaten om al deze maatregelen te waarborgen een systeem op poten zetten om misbruik te signaleren en tegen te gaan.

Bepaalde groepen vallen ook per definitie niet onder de richtlijn, waaronder ambtenaren, strijdkrachten, hulpdiensten of wetshandhavingsdiensten.

Breekpunten op laatste trialoog

Twee zaken lagen nog op tafel op de laatste trialoog. Het eerste was de invulling van de term werknemer. Daarvan is besloten om dit discretionair te laten beslissen door de lidstaten zelf, maar wel altijd binnen het precedent van het Europees Hof van Justitie. Daarnaast was er de vraag vanaf hoeveel gewerkte uren per maand de richtlijn kan van toepassing zijn. Het Parlement wou acht uur per maand, de raad zestien. De kerk werd in het midden gehouden en zo landde men uiteindelijk op twaalf uur per maand.

Speech van Europees Commissaris Marianne Thyssen 

Communicatie van de Raad 

Communicatie van de Europese Commissie

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons