U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Comité van de Regio’s vraagt meer Europees geld voor integratie van vluchtelingen

11 oktober 2018 - door Stagiair

De lokale en regionale leiders van de EU wijzen erop dat de financieringsplannen van de EU voor grensbewaking en het beheer van migratie onevenwichtig zijn.

Het Comité vraagt aan de Europese Unie om het budgetten voor fonds voor Asiel en Migratie te verhogen tot 6 miljard euro voor de periode 2021-2027.

Ze waarschuwen voor een te grote nadruk op grenscontrole en vragen daarom dat minstens één derde van het fonds wordt gebruikt om legale migratie te organiseren en voor integratie.

Comité van de Regio’s vraagt meer Europees geld voor integratie van vluchtelingen

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft hiertoe opgeroepen in een reeks aanbevelingen, een maand na de verklaring van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker die voorstelde dat het Fonds voor asiel en migratie voor een periode van zeven jaar over een budget van 10,4 miljard euro zou beschikken, wat neerkomt op een stijging van 51%.

Het CvdR heeft daarop in een wijzigingsvoorstel gepleit voor een budget van nagenoeg 16,2 miljard euro, een verhoging die strookt met het voorstel van de Commissie om de middelen voor grensbewaking via diverse fondsen met 240% op te trekken.

Aanbevelingen voor management en budget-besteding 

Peter Bossman, rapporteur voor het fonds voor asiel en migratie, zegt dat de ideeën over efficiënte en gecoördineerde management van migratie grondig moeten worden bijgestuurd, zodat het Europees geld op een goede manier wordt gespendeerd. 
Goed management van migratie omvat heel wat aspecten: 

  • illegale migratie
  • asiel
  • legale migratie
  • integratie
  • problematieken die aan de basis liggen van immigratie

De beslissing om ‘integratie’ uit de naam van het fonds te halen, baart het Comité veel zorgen. Men vreest dat de focus van de Europese aanpak gaat liggen op het bouwen van muren in plaats van op zoek te gaan naar een gebalanceerde manier van management. Europa moet beter nadenken over hoe nieuwkomers te integreren in onze samenleving. 

Belangrijkere rol voor steden en regio's 

De rapporteur voegt toe dat effectieve coördinatie van migratie in samenspraak met regionale en lokale overheden moet gebeuren. Zij zijn bijvoorbeeld bevoegd voor korte termijn opvang. Helaas hebben steden regio’s en steden -ondanks het aandringen van het Comité- geen rol gekregen in het beheer van het fonds. Lokale en regionale autoriteiten hebben Europa al veel geholpen, bijvoorbeeld door vluchtelingen onderdak te verschaffen en hen aan werk te helpen. 

Eén van de aanbevelingen van het Comité is dan ook dat regio’s en steden directe toegang kunnen krijgen tot EU fondsen tijdens een crisis, zodat het geld snel autoriteiten bereikt die het nodig hebben. Bovendien vraag het Comité -in het kader van een alomvattend Europees migratiebeleid- dat lidstaten die afwijken van de richtlijnen over hoe geld uit het fonds mag uitgegeven worden, goed kunnen moeten verantwoorden dat die keuze de doelstellingen van het AMF niet schaadt. 

Benieuwd hoe Vlaanderen de integratie van vluchtelingen in de arbeidsmarkt aanpakt? VLEVA organiseerde er een boeiende infosessie over. De verslagen en presentaties vind je hier terug. 
 

Maak een account aan

Volg ons