U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > eu nieuws >

Bevoegdheid Europese Arbeidsautoriteit uitgebreid

21 november 2018 - door Hanne De Roo

De leden van de commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) van het Europees Parlement hebben de bevoegdheid van de Europese Arbeidsautoriteit aanzienlijk uitgebreid toen zij stemden over de ontwerpverordening tot oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit. De ontwerpverordening werd aangenomen met een comfortabele meerderheid (33 stemmen voor, 6 tegen en 9 onthoudingen).

De reikwijdte van activiteit zal beperkt blijven tot twee hoofdpunten:

  • steun voor samenwerking en
  • bemiddeling.
Bevoegdheid Europese Arbeidsautoriteit uitgebreid

De omvang van de activiteit kan beperkt zijn, maar het aantal betrokken personen zou veel groter zijn. Dit is het gevolg van de aanneming van een compromisamendement dat de term 'grensoverschrijdende' mobiliteit vervangt door een breder concept. In het artikel wordt nu bepaald dat de Autoriteit de lidstaten moet bijstaan ​​in aangelegenheden niet gerelateerd met 'grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit', maar gerelateerd met de uitvoering van EU-wetgeving op het gebied van arbeidsmobiliteit. Dit is ter aanvulling van de gezamenlijke inspectieactiviteiten in de coördinatie van socialezekerheidsstelsels. Dit compromisamendement verhoogt het aantal door de Autoriteit bestreken personen.

Een andere grote verandering ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie, is dat de Europese Autoriteit beleidsaanbevelingen kan doen aan de Europese Commissie voor de implementatie van Europese wetgeving, in het bijzonder om zwartwerk, uitbuitingssituaties en belastingontwijking te bestrijden. Het kan ook de Europese Commissie vragen om inbreukprocedures in te leiden.

Bovendien worden sociale partners in het bestuur van de Autoriteit geïntroduceerd. Elke lidstaat heeft er een vertegenwoordiger, de Commissie zal twee vertegenwoordigers hebben, zoals bepaald in de oorspronkelijke voorstel, maar daarnaast zal het Parlement zes vertegenwoordigers van de sociale partners en drie onafhankelijke deskundigen, die door de Europees Parlement zullen worden benoemd. Daarnaast zal de stakeholdergroep, het adviesorgaan van de toekomstige Europese Arbeidsautoriteit, meer gestructureerd zijn per sector.

De naam van de Autoriteit wordt uiteindelijk gehandhaafd zoals voorgesteld door de Commissie, in tegenstelling tot wat werd voorgesteld door de amendementen van de Europarlementsleden.

De Raad heeft zijn standpunt nog niet vastgesteld, maar zal dat naar verwachting op 6 december doen. Hoewel haar standpunt nog niet bekend is, menen sommigen in het Parlement dat de nieuwe bevoegdheden die aan de Autoriteit worden verleend, hoogstwaarschijnlijk tandenknarsend worden onthaald onder nationale delegaties in de Raad.

Lees hier het verslag van de EMPL commissie van het Europees Parlement.

Maak een account aan

Volg ons