U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord in het Europees parlement over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels

21 november 2018 - door Hanne De Roo

Europarlementsleden van de commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) van het Europees Parlement hebben het rapport om de verordening betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels te versterken van rapporteur Guillaume Balas (S&D, Frankrijk) aangenomen met 29 stemmen voor, 19 tegen en 5 onthoudingen.

Akkoord in het Europees parlement over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels

De Europarlementsleden hebben het volgende beslist:

  • uitgezonden werknemers moeten drie maanden voor hun zending aangesloten zijn bij een sociaal zekerheidssysteem in de gebruikelijke lidstaat van tewerkstelling,
  • de maximale detachering periode wordt gesteld op 18 maanden, met een vrijstelling voor zakenreizen,
  • een mechanisme voor financiële deposito's wordt geïntroduceerd, als de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van de werknemer te laat zijn met de verzending van de nodige documenten aan de autoriteiten van de ontvangende lidstaat.

Ze ondersteunden ook de export van werkloosheidsuitkeringen tot 6 maanden en de bundeling van rechten vanaf de eerste dag.

De grootste verandering in vergelijking met het Commissievoorstel en een groot verschil met de de Raad, is dat grensarbeiders de staat van aansluiting voor de sociale zekerheid kunnen kiezen; de lidstaat van activiteit of de lidstaat van verblijf.

Een meerderheid van de leden schaarde er zich achter het idee dat werknemers die in andere lidstaten aan de slag waren reeds na één dag werk in een nieuwe lidstaat aanspraak moeten kunnen maken op een werkloosheidsuitkering. Meer informatie daarover kan je lezen in het artikel 'Een werkloosheidsuitkering na 1 dag werken voor werknemers uit EU-lidstaten: hoe zit dat precies?' op vrtnws.be.

De onderhandelingen beloven zeer complex te worden, met name wat betreft de toepasselijke wetgeving, grensarbeiders en de export en aggregatie van rechten.

Lees het verslag van de EMPL commissie in het EP over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004.

Maak een account aan

Volg ons