U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

2 jaar Horizon 2020

30 november 2016 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft het tweede tussentijds rapport over Horizon 2020 gepubliceerd. Ze analyseert de geboekte resultaten van 2014 en 2015.

2 jaar Horizon 2020

Het tweede monitoringverslag van Horizon 2020 heeft betrekking op de in 2015 beeïndigde H2020 calls, terwijl het ook de bijgewerkte gegevens van 2014 aanbiedt. Deze samenvoeging zorgt voor een breed overzicht van de uitvoering van Horizon 2020 in zijn eerste twee levensjaren.

Het helpt belangrijkste kwesties te identificeren wat prestaties betreft zoals gemeten door de prestatiekernindicatoren, uitvoeringsaspecten en participatie trends, die gegevens verstrekken voor alle prioriteiten en de specifieke doelstellingen van Horizon 2020.

Het rapport besteedt speciale aandacht aan het monitoren van voortgang met betrekking tot de horizontale kwesties. Het geeft ook informatie over de activiteiten van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT), het Euratom-onderzoeks- en opleidingsprogramma, evenals de Fast Track to Innovation Pilot. Bovendien, gezien de significante resultaten en impact die de KP7-projecten nog kunnen produceren, bevat het monitoringverslag een sectie gewijd aan de resultaten van lopende KP7-projecten.

Bewijsmateriaal verstrekt in de opeenvolgende jaarlijkse monitoringverslagen zullen feitelijke gegevens genereren die zullen worden meegenomen in de tussentijdse en ex-post evaluaties van Horizon 2020.

Het departement EWI van de Vlaamse Overheid noteert onder de voornaamste algemene bevindingen:

  • Met een slaagpercentage van 11,8% (i.e. slechts 1 op de tien voorstellen wordt gefinancierd), blijft overinschrijving een serieus probleem. In 2015 was het slaagpercentage lager dan in 2014.
  • COM levert inspanningen om de tijd tot ondertekening in te korten: 90% van de contracten werd getekend binnen 8 maanden na de oproep.
  • De helft van de deelnemers in Horizon 2020 zijn nieuwkomers.
  • De doelstelling van 20% voor de deelname van KMO’s wordt bereikt.
  • Universiteiten blijft de groep die het meeste ontvangt uit het programma.

Met betrekking tot België stellen ze vast:

  • Het aantal ingediende voorstellen stijgt, net als in alle andere lidstaten.
  • België heeft het beste slaagpercentage met 18,4% van de voorstellen die wordt gefinancierd.
  • België staat op de zevende plaats voor wat betreft het aantal ondertekende contracten. Verenigd Koninkrijk heeft het grootste aantal contracten.
  • België ontvangt ruim 5% van de middelen. Duitsland ontvangt het grootste aandeel met bijna 20%.
  • België scoort redelijk zwak voor het KMO-instrument, zowel wat betreft aantal ingediende voorstellen als qua slaagkans.

Lees het volledige monitoringverslag van 2015.

Lees de samenvatting van 2 jaar H2020.

Om de tussentijdse evaluatie in het Europees Parlement op te volgen kijkt u op OEIL.

Maak een account aan

DOSSIER

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer
Volg ons