U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > eu nieuws >

5 jaar Europese jongerengarantie: werkgelegenheid en ondernemerschap stimuleren

31 oktober 2018 - door Stagiair

De Europese jongerengarantie werd opgestart in 2013. Na vijf jaar is het tijd voor een evaluatie. De Europese Commissie verspreidt vijf rapporten over sleutelaspecten van de Europese jongerengarantie.

In dit rapport: stimulansen voor werkgelegenheid, directe maatregelen voor het creëren van jobs en start-up stimuli helpen jongeren aan werk te geraken te overwinnen. 

5 jaar Europese jongerengarantie: werkgelegenheid en ondernemerschap stimuleren

Stimulansen voor werkgelegenheid zijn één van de meest voorkomende vormen van actief arbeidsmarktbeleid die werden opgenomen in de schema’s van de Europese jongerengarantie. Meestal gaat het om werkgelegenheidssteun of verlaging van de personeelskosten via socialezekerheidsbonussen.

In het rapport staan een aantal voorbeelden van veelbelovende programma's die werkaanbiedingen koppelen aan beroepskeuzevoorlichting en -training, evenals mentoring.

Het rapport benadrukt ook de voordelen van geïntegreerde benaderingen in plaats van geïsoleerde loonsubsidies. Vooral voor jongeren die extra sociologische en psychologische ondersteuning nodig hebben om de hindernissen te overwinnen, is zo’n geïntegreerde aanpak cruciaal. Maatregelen die uitsluitend gericht zijn op het vergroten van de inzetbaarheid mogelijk zijn voor hen onvoldoende.

Aan de andere kant van het spectrum komen programma's met directe maatregelen voor creëren van werkgelegenheid en start-up stimuli voor jongeren minder vaak voor. Het rapport bevestigt dat start-up stimuli veel beter werken wanneer ze verschillende maatregelen combineren, zoals training in ondernemerschap, counseling, mentoring, financiële bijstand, toegang tot fysiek en netwerkkapitaal en follow-updiensten.

Lees het rapport over werkgelegenheid en ondernemerschap in de Europese jongerengarantie hier.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons