U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

5 criteria voor missies

27 februari 2018 - door Simon De Wachter

Een plastic-vrije oceaan, 100 koolstofneutrale steden in 2030 of het verminderen van dementie.

Dit zijn voorbeelden van gewaagde maar concrete doelen, en mogelijke missies.

5 criteria voor missies

Rapport

Professor Mariana Mazzucato heeft haar rapport "Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union - A problem-solving approach to fuel innovation-led growth" gepubliceerd. Haar rapport is het nieuwste in een reeks van input die de Commissie zal overwegen bij het vormgeven van het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie na 2020.

Het rapport beschrijft de rationale voor missies voor onderzoek en innovatie op EU-niveau, het concept alsook een aantal belangrijke criteria om missies te selecteren en belangrijke overwegingen voor de succesvolle uitvoering van missies.

Het rapport is het resultaat van de eigen onderzoeksbevindingen van professor Mazzucato en van input via een consultatieproces met interne en externe stakeholders van de Commissie.

Het instellen van onderzoeks- en innovatiemissies op EU-niveau met ambitieuze doelstellingen kan de Europese burgers inspireren, de grens verleggen voor onderzoek en innovatie, de economische groei stimuleren en een aantal van onze grootste uitdagingen helpen oplossen.

5 hoofdcriteria voor missies

Het rapport beveelt vijf hoofdcriteria aan voor de selectie van missies op EU-niveau. Ze moeten:

  • moedig en inspirerend, met brede maatschappelijke relevantie zijn;
  • ambitieus, maar met realistische onderzoeks- en innovatieacties zijn;
  • cross-disciplinaire, sectoroverschrijdende en cross-actor-innovatie bevorden;
  • een duidelijke richting instellen: gericht, meetbaar en tijdgebonden;
  • meerdere, bottom-up oplossingen vereisen.

Uw stem in Europa

De Commissie vraagt naar feedback van de belanghebbenden bij onderzoek en innovatie en de publieke opinie over het rapport, inclusief suggesties voor mogelijke EU-onderzoeks- en innovatiemissies. Tot drie april heeft u de kans om input te leveren over de missies in het negende kaderprogramma.

Meer weten

Lees de website van de Europese Commissie.

Maak een account aan

DOSSIER

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer
Volg ons