U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Versterking van de werk-welzijnsbemiddeling

Deadline

Code

Oproep478

Inleiding

ESF en VDAB gaan via deze oproep op zoek naar organisaties die een ondersteunend aanbod, onder de vorm van een groepsaanbod, voor de werk-welzijnsbemiddeling van VDAB willen aanbieden.

Tot de activiteiten behoren het ondersteunen van de werk-welzijnsbemiddeling via:
- Het uitvoeren van een versterkend groepsaanbod;
- Het uitvoeren van aanvullend individueel maatwerk tijdens het groepsaanbod;
- Het organiseren van gestructureerd overleg met de werk-welzijnsbemiddelaars van VDAB.

Begunstigden

De oproep richt zich naar organisaties of partnerschappen die instaan voor de individuele versterking van de werk-welzijnsbemiddeling via het organiseren van een versterkend groepsaanbod specifiek voor deze werkzoekenden. Organisaties tonen aan dat ze ervaring hebben in het begeleiden van kwetsbare werkzoekenden en meer specifiek in het begeleiden van werkzoekenden in armoede of een verhoogde kans op armoede hebben.

Info & contact

Alle informatie vind je hier.  Voor vragen kan je terecht bij: 

Jelle Debaenst - ESF

T: 02/552 83 10

E: jelle.debaenst@vlaanderen.be

Anneleen Dewitte

T: 02/552 83 19

E: anneleen.dewitte@vlaanderen.be

Evelyn Smeyers

T: 02 553 08 46

E: evelyn.smeyers@vlaanderen.be

Tim Vermeiren (Inhoudelijke ondersteuning VDAB)

E: tim.vermeiren@vdab.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Type projecten

Werkingskosten

Europese partners nodig?

Neen

 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons