U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Transaction cost support for social enterprise finance

Deadline

Code

VP/2018/017

Doelstellingen

Het doel van de call is om de social enterprise finance-markt te ontwikkelen. Het zal risicokapitaalinvesteringen onder EUR 500.000 katalyseren die anders niet zouden plaatsvinden op het gebied van sociale financiering, door transactiekosten verbonden aan deze investeringen te ondersteunen. Dit ondersteuningsprogramma voor transactiekosten neemt de vorm aan van een subsidie en kan worden gecombineerd met financiële instrumenten als middel om de mismatch van benodigde en duurzame ticketgroottes aan te pakken.

De subsidie is bedoeld voor financiële intermediairs die langetermijninvesteringen in risicokapitaal aangaan in ticketmaten van minder dan EUR 500.000 in de vorm van aandelenkapitaal, hybride kapitaalinstrumenten of hybride financiering (zie bijlage II voor een glossarium) voor sociale ondernemingen in de EaSI deelnemende landen9. Het zal dienen om de transactiekosten voor deze kleine beleggingstickets te verlagen en zo een marktfalen in de financiële markt voor sociale ondernemingen helpen overwinnen.

Budget

Het totale budget voor de EU-medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep wordt geschat op 3 000 000 EUR.
De aangevraagde EU-subsidie moet indicatief tussen 300 000 en 1 miljoen EUR zijn.

80% co-financiering

Begunstigden

Om in aanmerking te komen, moet de hoofdaanvrager, mede-aanvrager en geaffilieerde entiteit:
1. Een beleggingsfonds, een Fund-of-Funds, een special purpose vehicle, in welke vorm dan ook, gevestigd of nog te vestigen
In dit geval zijn er 2 opties:

  • De juridische entiteit van het beleggingsfonds, het Fund-of-Funds of het Special Purpose Vehicle kan een aanvrager zijn.
  • Of de (toekomstige) beheerder van het beleggingsfonds, van het Fund-of-Funds of het special purpose vehicle (gevestigd of nog te vestigen) kan aanvrager zijn. Om twijfel te voorkomen, moet de (toekomstige) manager al een gevestigde en geregistreerde rechtspersoon zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.

2. Een (mede) investeringsregeling in ongeacht welke vorm (inclusief beheerde rekeningen en andere soorten contractuele regelingen) die is of zal worden vastgesteld.

In dit geval moet de (toekomstige) beheerder van de (co-) investeringsregeling / de beheerde rekeningen aanvrager zijn of moeten de partijen van de (toekomstige) contractuele regelingen aanvragers zijn (in een consortium).
De (toekomstige) manager of de partijen (aanvrager of hoofdaanvrager en mede-indieners) van de (toekomstige) subsidieovereenkomst moeten al bij het indienen van de aanvraag zijn gevestigd en geregistreerde rechtspersonen.

Info & contact

Lees de call.

Vragen?

EU-contact: empl-vp-2018-017@ec.europa.eu

Vlaams contact: Virginie Vaes, virginie.vaes@werk.belgie.be, 02 233 46 83

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons