U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Support for social dialogue

Deadline

Code

VP/2020/001

Inleiding

Deze subsidie is bedoeld voor subsidies voor maatregelen ter bevordering van de sociale dialoog op bedrijfstakoverkoepelend en sectoraal niveau en voor de ontwikkeling van de Europese sociale dialoog in zijn verschillende dimensies van informatie-uitwisseling, raadpleging, onderhandelingen en gezamenlijk optreden.

De maatregelen moeten de organisaties van de sociale partners helpen om bij te dragen aan de aanpak van de overkoepelende uitdagingen voor het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de EU, zoals die met name in het Verdrag zijn vastgelegd:

  • de politieke richtsnoeren die Ursula von der Leyen heeft gepresenteerd in "Een Unie die naar meer streeft - Mijn agenda voor Europa" en de werkprogramma's van de Commissie
  • de mededeling van de Commissie "Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige overgangen
  • de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van november 2017 over de Europese pijler van de sociale rechten
  • de jaarlijkse strategie voor duurzame groei, het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid en de aanbevelingen aan de lidstaten in het kader van het Europees semester. 

De begrotingslijn kan worden gebruikt voor de financiering van acties waarbij vertegenwoordigers van de sociale partners uit de kandidaat-lidstaten betrokken zijn.

Budget

EUR 9 684 242

Info & contact

Alle informatie is hier te vinden en in het document in bijlage. Vragen kunnen gesteld worden aan empl-vp-social-dialogue@ec.europa.eu

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons