U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

REC: Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children

Deadline

Code

REC-RDAP-GBV-AG-2018

Doelstellingen

 • Preventie van gendergerelateerd geweld (2,9 miljoen euro)

 • Bescherming en ondersteuning van slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld (2,9 miljoen euro)

 • De coördinatie en/of aanpassing van ondersteunende diensten voor seksuele en gendergebaseerd geweld met vluchtelingen en migranten (kinderen, vrouwen, LGBTI-personen, mannen en jongens) (2,4 mijoen euro)

 • Preventie en reageren op cyberseksueel en gendergerelateerd geweld (2,4 miljoen euro)

 • Bevorderen van de inbedding van kinderbeveiligingsbeleid in verschillende settings en

  sectoren (2,7 miljoen euro)

 

Budget

13,3 miljoen euro

maximaal 80% co-financiering

Begunstigden

Om in aanmerking te komen, moeten subsidieaanvragen voldoen aan alle van de volgende criteria:

 • hoofdaanvragers moeten overheidsinstanties zijn van een van de deelnemende landen van het REC programma; mede-aanvragers moeten overheidsinstanties of particuliere organisaties zijn gevestigd in een van de landen die deelnemen aan het programma, of internationaal organisaties;
 • de aanvraag moet betrekking hebben op ten minste twee organisaties;
 • de aangevraagde EU-subsidie kan niet lager zijn dan € 75 000.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap

Inleiding

Het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bouwt aan een Europese ruimte waar gelijkheid en de rechten van personen worden bevorderd, beschermd en toegepast.

Soorten acties:

 • Studies, onderzoeken, analyses, enquêtes, evaluaties, handleidingen, educatief materiaal, workshops, seminaries, vergaderingen en conferenties
 • Opleidingsactiviteiten: uitwisseling van personeel, online opleidingsinstrumenten of andere opleidingsmodules
 • Uitwisselen van beste praktijken, mediacampagnes, informatiecampagnes, verspreiden van resultaten, ontwikkelen van ICT-tools;
 • Steun aan Europese actoren, netwerken, diensten van maatschappelijk belang, bijstaan van lidstaten bij de uitvoering van acties met Europese meerwaarde en van het recht en het beleid van de Unie,
 • Europese netwerkactiviteiten, inclusief steun in de vorm van actie- en exploitatiesubsidies

Doelstellingen

Dit programma focust op:

 • Effectief toepassen en eerbiedigen van non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid
 • Voorkomen en bestrijden van racisme, vreemdelingenhaat, homohaat en andere vormen van onverdraagzaamheid
 • Beschermen van de rechten van personen met een handicap
 • Gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de ondersteuning van gendermainstreaming
 • Voorkomen en bestrijden van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en andere risicogroepen
 • Beschermen van de rechten van het kind
 • Beschermen van privacy en persoonsgegevens
 • Uitvoeren van de rechten van het EU-burgerschap
 • Uitvoeren van rechten van consumenten en ondernemers in de interne markt

Budget

Het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bedraagt 439,5 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het fonds Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma) 
 • Internationale organisaties

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Eco­nomische Ruimte 
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons