U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Pilot Project - European platform on vulnerable people in the Information Society: mapping best practices and socio-economic impact for the empowerment (PPVPIS-2017-AG)

Deadline

Doelstellingen

Het doel van deze call is het ontwikkelen en verspreiden van een interactieve catalogus en een online kaart van Europa. Deze moeten bestaande best practices op lokaal, regionaal of nationaal niveau samenvatten om kwetsbare/achtergestelde groepen beter te integreren in de digitale samenleving in de 28 EU-lidstaten. Op die manier willen ze ook gebieden identificeren waar geen initiatieven bestaan ​​om digitale uitsluiting aan te pakken. Daar lopen kwetsbare mensen meer risico lopen op uitsluiting. De geïdentificeerde beste praktijken en de interactieve online kaart zullen informatie bevatten over bestaande tools, praktijken, capaciteiten, technieken, infrastructuur en normen om digitale uitsluiting van kwetsbare en achtergestelde groepen aan te pakken. Dit initiatief zal verschillende stakeholders helpen om zich bewust te maken van wat reeds is ontwikkeld en geïmplementeerd. Ze zullen de ervaring van de bestaande instrumenten op lokaal/nationaal en Europees niveau kunnen gebruiken. De kaart zal de belanghebbenden ook helpen om meer inspanningen te leggen op gebieden die duidelijk zijn geïdentificeerd als leemten, met weinig of geen lopende initiatieven om uitsluiting aan te pakken. Dit initiatief zal de belanghebbenden toestaan ​​om duplicatie van inspanningen te voorkomen en bestaande kennis en ervaring te gebruiken en te consolideren om kwetsbare gemeenschappen in Europa beter te integreren. En de uitwisseling van informatie tussen verschillende belanghebbenden uit de publieke, private en civiele samenleving te versterken. In het kader van dit project worden de volgende groepen als kwetsbaar beschouwd:

  • Mensen met een handicap
  • Oudere mensen
  • Gemarginaliseerde jongeren en kinderen (op basis van sociaal-economische status)
  • Werklozen of mensen met sociale problemen
  • Migranten

Budget

Het totale budget dat bestemd is voor de medefinanciering van projecten wordt geraamd op 750000 euro. De Commissie verwacht 1 voorstel te financieren.

Begunstigden

Alleen aanvragen van rechtspersonen die in de EU-lidstaten zijn gevestigd, komen in aanmerking. Aanvragen kunnen worden ingediend:- door één enkele rechtspersoon- door een consortium bestaande uit verschillende rechtspersonen; of- door één aanvrager, al dan niet specifiek opgericht voor de actie, die gevormd is door verschillende rechtspersonen.

Info & contact

Met vragen contacteer CNECT-G3@EC.EUROPA.EU

Lees het call document.

Alle informatie vindt u op het participant portal.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons