U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

H2020 - Boosting inclusiveness of ICT-enabled research and innovation (REV-INEQUAL-09-2017)

Deadline

Doelstellingen

Specific Challenge:

The deployment of information and communication technologies induces changes that impact individuals, societies and the environment in profound and pervasive ways. Harnessing the expertise of social sciences and humanities (SSH) in ICT-related research and innovation is key to contribute, notably, to cohesion, fairness, and inclusiveness. Although the need for a constructive, reflective and critical interactions between social sciences and humanities, on the one hand, and technological disciplines, on the other hand, is widely acknowledged, it is a challenge to make it happen and ensure that insights and innovation stemming from both perspectives join up in order to deliver inclusive ICT-enabled innovation. It calls for a smart approach to multiple disciplinarity that combines different tools and relies on the dynamic uptake of social sciences and humanities' perspectives. With this in mind, a structured distributed approach to the mainstreaming of social sciences and humanities across all topics aiming at ICT-related research and innovation has been set up. This approach strives to nurture a horizontal and mutually enriching relationship between SSH and ICT communities. For responsible and inclusive innovation to come true, one has to move beyond a reactive and risk-based approach, and encourage ongoing critical accompaniment of this innovation, rather than seeking mere acceptance of technological artefacts. This expands the remit of what is expected from SSH expertise. Instead of being confined in a "watchdog" or an "airbag" role for S&T developments, SSH is itself a source of innovation.

Scope:

This topic calls for the coordination and support action that will bring life to the distributed and structured approach designed to ensure a responsible approach to research and innovation thought the uptake of SSH expertise across all H2020 areas leading to ICT-related innovation. It should act as a "hub" and activate the constructive interactions of SSH research with the ICT-related projects across H2020.

The purpose of the hub is to stimulate responsible and inclusive ICT research and innovation by encouraging the uptake of the SSH expertise in ICT-related projects and by coordinating and supporting the embedded expertise within the H2020-funded ICT-related projects, as well as linking these H-2020 projects with the relevant SSH expertise and initiatives both in Europe and in the world, to ensure that this important knowledge basis is fed into the H2020-funded ICT related research and innovation. The coordination and support action is expected to generate in a collaborative way a shared understanding what it takes for ICT research and innovation to be responsible and inclusive, and to make it happen.

In terms of coordination efforts, the hub is expected to ensure an active dialogue and the sharing of experience among ICT developers, SSH researchers and other stakeholders (NGOs, citizens and users e.g.) across H2020 ICT-related projects[[A particular attention will be paid to ensuring synergies with the projects flowing from the ICT-LEIT topic "ICT35-2016: Enabling responsible ICT-related innovation"]]. It is also expected to channel the fruits of this dialogue into discussions with policymakers, into the shaping of future research agendas, and into a reflexive assessment of the SSH research practice in the remit of the digital transition.

In terms of its supporting function, the hub will catalyse information sharing about activities in Europe that are enhancing responsible and inclusive approaches to ICT-related research and innovation. Drawing on ongoing developments, it will provide tools and advice for fostering responsibility and inclusiveness of ICT research and innovation. It will support the visibility of the relevant activities through sustained communication efforts (annual conferences, awareness raising, interactive web-based platform e.g.). It will encourage debates on the challenges raised by hyper connectivity and support experimental activities in interactive labs to stimulate reflection on cutting-edge issues.

The Commission will select one proposal only and considers that proposals requesting a contribution from the EU of EUR 3 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. This does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

Expected Impact:

 • Improved level and efficacy of the interaction between SSH and ICT disciplines with a view to harnessing ICT-related innovation for reversing inequalities and contributing to responsible and inclusive innovation processes through SSH expertise;
 • Improved take-up of societal concerns in ICT-related research and innovation;
 • Increased worldwide visibility and influence of a European community with a shared vision for inclusive ICT research and innovation;
 • The proposals themselves are expected to identify key measurable success indicators –to be further framed in the course of the project- that measure impact in community building and engagement, and uptake of inclusive responsible ICT research and innovation approaches within and beyond the consortium.

Delegation Exception Footnote:

This activity directly aimed at supporting the development and implementation of evidence base for R&I policies and supporting various groups of stakeholders. It is excluded from the delegation to Research Executive Agency and will be implemented by the Commission services.

Budget

2017: 3 miljoen euro

Begunstigden

Coordination & support actions (CSA): At least one legal entity established in an EU Member State or Horizon 2020 associated country.

Meer info: zie de General Annexes bij het Horizon 2020 werkprogramma 2016-2017

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons