U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European Solidarity Corps: OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN 2018

Deadline

Code

EAC/A01/2018

Inleiding

Oproep tot het indienen van voorstellen voor activiteiten, stages en banen in solidariteitssectoren voor financiering onder het European Solidarity Corps

Doelstellingen

De oproep zal vrijwilligersactiviteiten, stages en banen in solidariteitssectoren en solidariteitsprojecten voor jongeren van 18 tot 30 jaar financieren. Elke publieke of private organisatie die een kwaliteitslabel heeft en in de EU-lidstaten is gevestigd, kan financiering aanvragen. Bovendien kunnen groepen jongeren die zijn ingeschreven in het portaal van het Europese Solidariteitskorps, aanvragen indienen voor financiering van solidariteitsprojecten.

 

Budget

Het totale budget voor deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt geraamd op 44 241 725 EUR.

Het totale budget voor de oproep tot het indienen van voorstellen en de verdeling ervan zijn indicatief en gebaseerd op:

 • 30 339 725 EUR voor het programma 2018 van het Europees Solidariteitskorps;
 • aanvullende bedragen uit andere EU-programma’s voor solidariteitsactiviteiten:
 • 11 102 000 EUR uit het Europees Sociaal Fonds;
 • 1 800 000 EUR uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling;
 • 1 000 000 EUR uit het Fonds voor asiel, migratie en integratie.

Begunstigden

Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op de volgende acties van het Europees Solidariteitskorps:

 • partnerschappen voor vrijwilligerswerk;
 • projecten voor vrijwilligerswerk;
 • vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit;
 • stages en banen;
 • solidariteitsprojecten;
 • kwaliteitslabel.

Info & contact

De gedetailleerde voorwaarden van deze oproep tot het indienen van voorstellen, met inbegrip van de prioriteiten, zijn te vinden in de gids van het Europees Solidariteitskorps, via deze link.

Meer info over deze call vindt u hier terug. 

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met het nationaal contactpunt JINT:

projecten@jint.be 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons